Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3056/02 van Massimo Carraro (PSE) aan de Commissie. Overheidssteun voor Alitalia.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3056/02 van Massimo Carraro (PSE) aan de Commissie. Overheidssteun voor Alitalia.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3056/02 van Massimo Carraro (PSE) aan de Commissie. Overheidssteun voor Alitalia.

Publicatieblad Nr. 137 E van 12/06/2003 blz. 0151 - 0152


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3056/02

van Massimo Carraro (PSE) aan de Commissie

(18 oktober 2002)

Betreft: Overheidssteun voor Alitalia

Op 29 april 2002 heeft de Commissie een verzoek van de Italiaanse regering ontvangen om Alitalia voor de laatste maal overheidssteun te mogen verlenen met het oog op een herkapitalisatie van de maatschappij.

Is de Commissie niet van mening dat een dergelijke steun voor Alitalia een schending van de mededingingsregels betekent en particuliere luchtvaartmaatschappijen ernstige schade toebrengt?

Wat denkt de Commissie van de mogelijkheid dat andere Italiaanse maatschappijen een aantal diensten van Alitalia overnemen op volledig particuliere basis?

Denkt de Commissie niet dat dit een prima oplossing kan zijn, omdat het zowel de vrije marktwerking zou dienen als zou voorkomen dat openbare middelen worden gebruikt in nutteloze pogingen om Alitalia te redden?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(15 november 2002)

De Commissie heeft op 19 juni 2002 twee financiële maatregelen toegestaan met betrekking tot Alitalia. De Commissie is enerzijds van oordeel dat de terbeschikkingsstelling van de derde tranche van 129 miljoen euro aan steun voor de in 1997 goedgekeurde herstructurering in overeenstemming is met het EG-Verdrag. Anderzijds is zij van mening dat een kapitaaluitbreiding met maximum 1,4 miljard euro, die moet worden voorgelegd aan de aandeelhouders van de maatschappij, geen staatssteun is.

Wat de op 29 april 2002 meegedeelde kapitaaluitbreiding betreft, waarnaar het geachte parlementslid verwijst, is de Commissie van mening dat de participatie van de staat volledig voldoet aan het criterium van de investeerder tegen marktvoorwaarden. Deze handeling is eerder bijkomstig zowel voor de particuliere als voor de openbare aandeelhouders en de privésector levert er een belangrijke bijdrage (38 %). De Italiaanse staat heeft inderdaad besloten pas deel te nemen aan de herkapitalisatie toen tegelijk 38 % door derde banken werd gegarandeerd. De positieve beslissing van de Commissie inzake Alitalia is dus het resultaat van een gedetailleerde analyse van de situatie van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij en betekent geen verandering in het beleid van de Commissie inzake staatssteun voor de herstructurering van luchtvaartmaatschappijen op basis van het one time last time-principe.

Wat het tweede door het geachte parlementslid genoemde punt betreft, met betrekking tot de mogelijkheid van andere Italiaanse maatschappijen om zich kandidaat te stellen om van Alitalia een aantal diensten over te nemen, kan de Commissie zich enkel verheugen over een grotere concurrentie op de luchtvaartmarkt.