Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0817/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. De parallelle economie in de Spaanse staat.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0817/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. De parallelle economie in de Spaanse staat.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0817/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. De parallelle economie in de Spaanse staat.

Publicatieblad Nr. 229 E van 26/09/2002 blz. 0141 - 0141


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0817/02

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad

(27 maart 2002)

Betreft: De parallelle economie in de Spaanse staat

Volgens de rapporten van de Commissie over de parallelle economie in de Unie vertegenwoordigt dit type economie in Spanje 23 % van het totale BBP, welk getal hoger is dan dat voor Italië.

Welke maatregelen denkt de Raad te nemen om aan die situatie een einde te maken, en welke maatregelen denkt hij dat, gezien de analyses van de Commissie, meer specifiek op de Spaanse staat moeten worden toegepast?

Antwoord

(27 juni 2002)

De Raad verzoekt het geachte parlementslid zich rechtstreeks tot de terzake bevoegde autoriteiten te wenden.