Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2948/01 van Paul Rübig (PPE-DE) aan de Commissie. Compatibiliteit van handsfree-sets voor mobiele telefoons.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2948/01 van Paul Rübig (PPE-DE) aan de Commissie. Compatibiliteit van handsfree-sets voor mobiele telefoons.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2948/01

van Paul Rübig (PPE-DE) aan de Commissie

(25 oktober 2001)

Betreft: Compatibiliteit van handsfree-sets voor mobiele telefoons

Door het steeds grotere gebruik van mobiele telefoons door automobilisten hebben de afgelopen jaren bijna alle lidstaten van de Europese Unie het gebruik van de handsfree-sets verplicht gesteld, voornamelijk uit oogpunt van verkeersveiligheid.

Doordat het verplicht is een handsfree-set te gebruiken, doet zich het probleem voor dat door de snelle ontwikkeling van de mobiele telefonie, bij aankoop van een nieuwe gsm ook een nieuwe dure handsfree-set moet worden aangeschaft, omdat die nauwelijks compatibel zijn. Dat leidt ongetwijfeld tot een verminderd gebruik van de handsfree-set en dus ook tot minder veiligheid en tot meer ongelukken die het gevolg zijn van het gebruik van de gsm.

Is de Commissie daarom van mening dat een normering op dit gebied zinvol is?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(21 december 2001)

De Commissie vindt de ontwikkeling van vrijwillige normen op dit gebied beslist zinvol, maar wijst erop dat er ook nu al handsfree-sets zijn die met verschillende mobiele telefoons kunnen worden gebruikt. Bovendien zijn er tegenwoordig voor 20 al eenvoudige handsfree-sets te koop. Daarom zijn er geen economische of technische redenen om deze toestellen niet te gebruiken. Net zoals bij de veiligheidsgordels het geval was, lijkt het noodzakelijk het publiek aan het verstand te brengen hoe belangrijk het gebruik van deze toestellen is en een efeectief toezicht op de naleving van de voorschriften uit te oefenen.