Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1026/01 van Professor Sir Neil MacCormick (Verts/ALE) aan de Commissie. Skiën buiten de piste.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1026/01 van Professor Sir Neil MacCormick (Verts/ALE) aan de Commissie. Skiën buiten de piste.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1026/01

van Professor Sir Neil MacCormick (Verts/ALE) aan de Commissie

(30 maart 2001)

Betreft: Skiën buiten de piste

Is de Commissie, gezien de frequente skiongevallen buiten de pistes, zelfs als skiërs door een gids worden begeleid, bereid de mogelijkheid in overweging te nemen om de veiligheidsvoorschriften in wintersportplaatsen te herzien en de eventuele wenselijkheid onder ogen te zien van een richtlijn die een rechtskader biedt voor veiligheidsnormen in alle lidstaten?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(21 juni 2001)

Er bestaat geen communautaire wetgeving in verband met de veiligheid van het skiën buiten de piste.

De Commissie is niet van plan een specifiek voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van veiligheidsnormen voor het skiën buiten de piste op te stellen. Skiën buiten de piste is juist een van de vele sport- en recreatieactiviteiten waarmee potentiële risico's zijn verbonden. Een toename van het aantal sectorale communautaire richtlijnen in verband met deze risico's zou geen deugdelijke aanpak zijn.

De Commissie is echter voornemens om vóór eind 2001 een mededeling inzake de veiligheid van diensten aan het Parlement en de Raad over te leggen. Deze zal de noodzaak van communautaire maatregelen onderzoeken en een geschikte aanpak voor communautaire actie voorstellen. Toeristische activiteiten zullen in deze mededeling naast andere diensten in beschouwing worden genomen. Maar het idee achter mogelijke toekomstige initiatieven van de Gemeenschap op het gebied van de veiligheid van diensten is de vaststelling van kaderwetgeving, waarvan de geest beantwoordt aan die van de richtlijn inzake algemene productveiligheid, zonder dat daarbij voor bijzondere activiteiten in detail wordt getreden. Subsidiariteitsoverwegingen zouden bovendien waarschijnlijk maatregelen uitsluiten zoals het beperken of het binden aan voorwaarden van de toegang tot skiën buiten de piste.