Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2624/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Zitting van de Raad van 10 juli 2001.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2624/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Zitting van de Raad van 10 juli 2001.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2624/01 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Zitting van de Raad van 10 juli 2001.

Publicatieblad Nr. 081 E van 04/04/2002 blz. 0197 - 0197


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2624/01

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(27 september 2001)

Betreft: Zitting van de Raad van 10 juli 2001

Kan de Commissie mededelen of tijdens de zitting van de Raad van Ecofin-ministers op 10 juli 2001 is gestemd, zo ja hoe vaak en waarover?

Kan zij voorts de stemmen registreren van eenieder die tijdens de zitting over ieder onderwerp heeft gestemd?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Prodi namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-2620/01, E-2622/01, E-2624/01, E-2626/01 en E-2628/01

(15 oktober 2001)

De Commissie wijst het geachte parlementslid erop dat het, overeenkomstig artikel 9 van het reglement van orde van de Raad, aan de Raad staat de uitslagen van de stemming en de stemverklaringen van zijn leden openbaar te maken.