Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0958/01 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Het maken van onderscheid naar nationaliteit bij de toepassing van tarieven en boetes door overheden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0958/01 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Het maken van onderscheid naar nationaliteit bij de toepassing van tarieven en boetes door overheden.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0958/01 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Het maken van onderscheid naar nationaliteit bij de toepassing van tarieven en boetes door overheden.

Publicatieblad Nr. 318 E van 13/11/2001 blz. 0161 - 0162


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0958/01

van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie

(30 maart 2001)

Betreft: Het maken van onderscheid naar nationaliteit bij de toepassing van tarieven en boetes door overheden

1. Acht de Commissie het redelijk dat staten voor personen die niet de nationaliteit van deze staat bezitten, andere tarieven en boetes hanteren dan voor eigen onderdanen?

2. Is het binnen de Europese Unie de lidstaten toegestaan om bij het vaststellen van de hoogte van tarieven en boetes onderscheid te maken tussen personen met de nationaliteit van de eigen lidstaat en anderen?

3. Hoe beoordeelt de Commissie het feit dat in ieder geval de lidstaat België een categorie Tarieven voor de buitenlanders kent, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 24 oktober 1997 en ingegaan op 1 januari 1998, dat de politie bij aanhoudingen voor verkeersovertredingen daarnaar verwijst en dat deze tarieven zijn terug te vinden op de internetsites http://www.infocorner.org/verkeer/divers/index.htm en http://www.infocorner.org/verkeer/divers/boetes2.htm?

4. Dient in deze situatie verandering te komen op grond van de Universele Verklaring van de rechten van de mens, die uitgaat van de gelijkheid van mensen, of op grond van regels van de Europese Unie?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(2 mei 2001)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op schriftelijke vraag E-0830/01 van mevrouw Peijs(1).

(1) Zie blz. 129.