Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0439/01 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Programma Europartenariat.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0439/01 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Programma Europartenariat.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0439/01 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie. Programma Europartenariat.

Publicatieblad Nr. 235 E van 21/08/2001 blz. 0206 - 0207


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0439/01

van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie

(16 februari 2001)

Betreft: Programma Europartenariat

De Europese Commissie besliste onlangs het programma Europartenariat te beëindigen. Dit programma voorzag in uitstekende mogelijkheden voor het leggen van contacten en het uitbouwen van netwerken voor vele KMO's in Zuidwest-Engeland, die door het nieuws over de stopzetting van het programma ontdaan zijn.

Kan de Commissie meedelen:

1. wanneer deze beslissing is genomen;

2. waarom zij dit programma niet voortzet;

3. of zij van plan is het te vervangen door een nieuw en soortgelijk programma;

4. gelet op het feit dat op dit ogenblik een evaluatie wordt uitgevoerd die 200 000 pond kost, waarom zij beslist heeft het programma te schrappen alvorens deze evaluatie is afgerond?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(4 april 2001)

1. en 2. De Commissie heeft haar prioriteiten en de voor haar optreden beschikbare middelen heroverwogen. In dit kader heeft zij, in aansluiting op de werkzaamheden van de Peer Group, die in de mededeling van de Commissie De personeelsformatie van de Commissie in overeenstemming brengen met haar activiteiten van 26 juli 2000 zijn beschreven, ervoor gekozen niet meer rechtstreeks betrokken te zijn bij het beheer van de evenementen van het Europartenariat-programma(1).

3. De Commissie zal geen programma voor de financiële ondersteuning van dergelijke evenementen opstellen. Zij zal de samenwerking tussen bedrijven en de internationalisering van het midden- en kleinbedrijf (MKB) wel anderszins blijven bevorderen.

In het kader van het regionale beleid blijven de structuurfondsen de meest aangewezen weg voor steun aan het MKB.

4. De evaluatie van Europartenariat die nu wordt uitgevoerd, is bedoeld om te onderzoeken welke gevolgen het Europartenariat-programma in de tien à twaalf jaar van zijn bestaan heeft gehad en om verbeteringen van de formule voor te stellen. De beslissing van de Commissie om geen eigen middelen meer in het beheer van dit programma te investeren, betekent niet dat de in de loop der jaren ontwikkelde formule niet door andere belanghebbende partijen, in het bijzonder die welke de resultaten van afgesloten programma's kennen, kan worden gebruikt. De evaluatie kan voor hen dan ook nuttig zijn. De Commissie is bereid de door haar ontwikkelde beheersinstrumenten, zoals de gids voor organisatoren en de computerprogrammatuur, aan nieuwe organisatoren ter beschikking te stellen.

(1) SEC(2000) 2000.