Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3839/00 van Brian Crowley (UEN) aan de Raad. Verslechtering van de toestand in Sierra Leone.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3839/00 van Brian Crowley (UEN) aan de Raad. Verslechtering van de toestand in Sierra Leone.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3839/00

van Brian Crowley (UEN) aan de Raad

(7 december 2000)

Betreft: Verslechtering van de toestand in Sierra Leone

Ondanks de vredesovereenkomst in Sierra Leone zijn er berichten dat er nog steeds gemoord, verminkt, verkracht en ontvoerd wordt en dat kinderen worden misbruikt.

1. Kan de Raad meedelen welke activiteiten op EU-niveau worden ontplooid om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de vredesovereenkomst worden nageleefd?

2. Kan de Raad de middelen benutten waarover hij beschikt, om druk uit te oefenen op de gewapende oppositie van het Revolutionair Front en zijn leiders om een eind te maken aan alle mensenrechtenmisstanden tegen burgers en om te zoeken naar een eerlijke, rechtvaardige oplossing van de problemen?

3. Kan de Raad een verklaring uitgeven waarin verkrachting en seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen wordt veroordeeld, of deze daden nu worden gepleegd door de rebellen of door de politie?

4. Kan de Raad de kwestie van straffeloosheid van mensenrechtenschenders prioriteit verlenen?

Gecombineerd Antwoord op de schritftelijke vragen E-3839/00 en P-4143/00

(12 maart 2001)

De Raad, die de ontwikkelingen in Sierra Leone van zeer nabij volgt, heeft in zijn zitting van 18 september 2000 de onderdelen van een strategie van de EU jegens dat land goedgekeurd. In dit strategiedocument wordt de algemene aanpak van de EU ten aanzien van de situatie in dat land uiteengezet, met inbegrip van de door de geachte leden van het Parlement aan de orde gestelde vragen en bezorgdheden.