Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1939/00 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Begrotingspost A-3021.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1939/00 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Begrotingspost A-3021.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1939/00

van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie

(16 juni 2000)

Betreft: Begrotingspost A-3021

Begrotingspost A-3021 voorziet in 1 800 000 voor organisaties die de Europese gedachte promoten. Kan de Commissie meedelen naar welke organisaties deze subsidies gaan en bij welke projecten zij betrokken zijn?

Aan wie zijn deze organisaties verantwoording verschuldigd en welke systemen zijn er voorhanden om het gebruik van deze communautaire subsidies te controleren?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(18 juli 2000)

De subsidies die uit hoofde van begrotingspost A-3021 worden verleend worden jaarlijks gepubliceerd in het Verslag betreffende de begunstigden van steun van de Commissie ten laste van afdeling A dat de Commissie ieder jaar aan het Parlement toezendt en dat tevens wordt gepubliceerd op Europa, de server van de Commissie op

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/info_subv/beneficiaries_en.htm.

14 van de organisaties die in 1999 een subsidie hebben ontvangen werden in de toelichting op de begroting door het Parlement aangewezen en niet door de Commissie geselecteerd; de subsidie voor deze organisaties bedroeg 85 % van de totale aan deze post toegewezen middelen.

Organisaties die op grond van begrotingspost A-3021 een subsidie ontvangen moeten, evenals alle organisaties die door de Commissie worden gesteund, zowel een verslag over hun activiteiten uitbrengen als een financieel verslag over het gebruik van de subsidie. Deze moeten door de Commissie worden goedgekeurd voordat de laatste tranche wordt uitbetaald. De Commissie kan tevens inspecties ter plaatse verrichten en de organisaties kunnen door de Rekenkamer aan accountantscontrole worden onderworpen.