Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1788/00 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Netwerk van plattelandswoningen voor de ontwikkeling van het toerisme in Asturië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1788/00 van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie. Netwerk van plattelandswoningen voor de ontwikkeling van het toerisme in Asturië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1788/00

van Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) aan de Commissie

(8 juni 2000)

Betreft: Netwerk van plattelandswoningen voor de ontwikkeling van het toerisme in Asturië

De recente bijeenkomst van de Spaanse vereniging voor plattelandstoerisme heeft opnieuw aangetoond dat de activiteiten van de promotoren van dit soort toerisme een belangrijke bijdrage leveren aan het communautaire toerisme in het algemeen.

In dit verband dient de actie van het Red Asturiana de Alojamientos Rurales (Netwerk van plattelandswoningen in Asturië) in, wat het landschap betreft, een van de mooiste gebieden van de Europese Unie, te worden onderstreept. Dankzij de directe technische steun aan de nieuwe promotoren van het plattelandstoerisme in Asturië kon in de regio rechtstreeks een groot aantal nieuwe banen worden gecreëerd, en onrechtstreeks nog eens ongeveer de helft daarvan.

Kan de Commissie mededelen in hoeverre de ontwikkeling van de Red Asturiana de Alojamientos Rurales door de Gemeenschap is gefinancierd, en of de promotoren van dit soort plattelandstoerisme in Asturië in de toekomst zullen kunnen rekenen op communautaire steun voor hun sector, en zo ja, in welke vorm?

Aanvullend antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(5 oktober 2000)

Volgens de door de Spaanse autoriteiten verstrekte informatie heeft het Netwerk van plattelandswoningen in Asturië geen communautaire steun ontvangen.

Hierbij moet echter worden vermeld dat in de periode 1994/1999 een bedrag van 8,5 miljoen uit de Structuurfondsen (Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Oriëntatie (EOGFL-O) en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)) is uitgetrokken voor de ontwikkeling van het plattelandstoerisme in de autonome gemeenschap Asturië in het kader van het communautair initiatief Leader II en het operationeel programma Proder.