Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0222/00 van Brigitte Wenzel-Perillo (PPE-DE) aan de Commissie. Rapportageverplichting voor de lidstaten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0222/00 van Brigitte Wenzel-Perillo (PPE-DE) aan de Commissie. Rapportageverplichting voor de lidstaten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0222/00

van Brigitte Wenzel-Perillo (PPE-DE) aan de Commissie

(31 januari 2000)

Betreft: Rapportageverplichting voor de lidstaten

Kan de Commissie voor elke beleidssector aangeven hoeveel wettelijke bepalingen er in het kader van de Gemeenschappen (EU en EG) bestaan die voor de Bondsrepubliek Duitsland een rapportageverplichting inhouden?

Kan zij verder een overzicht geven van de rechtsgrondslagen van deze wettelijke bepalingen en van de frequentie van de rapportageverplichting (jaarlijks, maandelijks, enz.)?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(16 maart 2000)

Om op de vragen van het geachte parlementslid te antwoorden zou de Commissie langdurig en kostbaar onderzoek moeten verrichten, dat zij op het ogenblik, in verband met andere prioriteiten, niet voornemens is te verrichten.