Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0868/00 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Boycot van Oostenrijkse reizigers door Brusselse taxichauffeurs.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0868/00 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Boycot van Oostenrijkse reizigers door Brusselse taxichauffeurs.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0868/00 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Boycot van Oostenrijkse reizigers door Brusselse taxichauffeurs.

Publicatieblad Nr. 374 E van 28/12/2000 blz. 0174 - 0175


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0868/00

van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie

(22 maart 2000)

Betreft: Boycot van Oostenrijkse reizigers door Brusselse taxichauffeurs

De Union des Taxis de Bruxelles heeft verklaard dat vanaf heden, woensdag 8 maart 2000, geen Oostenrijkse burgers meer worden vervoerd. Deze boycot betreft met name medewerkers en cliënten van de Oostenrijkse ambassade, de EU-vertegenwoordiging en de kantoren van de deelstaten. Als motief wordt opgegeven dat de meeste taxichauffeurs immigranten zijn.

Dit optreden staat haaks op de beginselen van tolerantie en gelijke behandeling van alle mensen, ongeacht hun ras, nationaliteit, geslacht en godsdienstige beginselen. In dit kader worden openlijk de rechten van Oostenrijk geschonden, als burgers geen gebruik mogen maken van goederen en diensten.

Kan de Commissie, gezien de dringende aard van de zaak, mededelen welke maatregelen zij wil nemen tegen deze discriminatie van Oostenrijkse burgers en dus van burgers van de Unie, die indruist tegen de geest van de EU?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(15 mei 2000)

Het beginsel van het vrij verrichten van diensten, dat stoelt op het verbod van discriminatie op basis van nationaliteit, legt verplichtingen op aan de nationale autoriteiten van de lidstaten en aan de organisaties die collectieve regelingen voor een beroepsgroep vaststellen.

Volgens de informatie waar de Commissie over beschikt, is de door het geachte parlementslid beschreven situatie evenwel het gevolg van een initiatief van één economisch subject en niet van een verplichting die door de Belgische overheid aan alle taxichauffeurs werd opgelegd.

De Commissie beschikt dan ook niet over rechtsmiddelen die haar toelaten de nodige maatregelen te treffen om een einde te maken aan deze discriminatie.

Dergelijke privé-initiatieven, waarbij bepaalde klanten worden gediscrimineerd op basis van hun nationaliteit, vallen onder het nationale recht. De slachtoffers kunnen zich ertegen verzetten door ofwel een strafrechtelijke klacht (waarbij het slachtoffer zich burgerlijke partij stelt bij het parket van Brussel), ofwel een eis tot vergoeding van de geleden morele schade in te dienen.