Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0654/00 van Marie-Noëlle Lienemann (PSE) aan de Commissie. Slachtofferhulp in Europa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0654/00 van Marie-Noëlle Lienemann (PSE) aan de Commissie. Slachtofferhulp in Europa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0654/00 van Marie-Noëlle Lienemann (PSE) aan de Commissie. Slachtofferhulp in Europa.

Publicatieblad Nr. 026 E van 26/01/2001 blz. 0081 - 0081


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0654/00

van Marie-Noëlle Lienemann (PSE) aan de Commissie

(9 maart 2000)

Betreft: Slachtofferhulp in Europa

Welke actie is de Commissie voornemens te ondernemen om ervoor te zorgen dat in alle lidstaten van de Europese Unie beter wordt geluisterd naar slachtoffers van misdrijven, dat zij beter worden begeleid en ondersteund en dat er meer rekening met hen wordt gehouden tijdens de juridische procedure alsook bij het verkrijgen van genoegdoening, schadevergoeding en sociale en psychologische nazorg?

De inzet van de Commissie op dit terrein zou een bijdrage vormen tot de waarborging van de rechten van slachtoffers als logisch gevolg van het vrije verkeer van personen en zou het Europa van de burgers een stap dichterbij brengen.

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(15 mei 2000)

De Commissie heeft in haar mededeling van 14 juli 1999 inzake Slachtoffers van misdrijven in de Europese Unie Reflexies over normen en maatregelen(1) gesteld dat zowel wat de bijstand aan slachtoffers als de toegang van slachtoffers tot en hun positie tijdens de rechtszaak betreft, een aantal maatregelen in overweging moet worden genomen om de situatie te verbeteren. De Commissie zal op basis van de reacties op deze mededeling en het advies van deskundigen dat moet worden ingewonnen tijdens een aantal evenementen die in de komende maanden op Europees niveau zullen worden georganiseerd, beslissen welke maatregelen moeten worden genomen om deze belangrijke kwestie verder te behandelen. De Commissie heeft met voldoening vastgesteld dat Portugal reeds een initiatief heeft genomen en een kaderbesluit heeft voorgesteld met betrekking tot de positie van het slachtoffer tijdens de strafrechtelijke procedure.

Wat de schadeloosstelling van slachtoffers van delicten betreft dringt de Commissie enerzijds er op aan dat alle lidstaten het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldmisdrijven van 1983 ratificeren en anderzijds onderzoekt zij deze kwestie ten gronde teneinde een verbetering van de situatie van de slachtoffers te garanderen.

(1) COM(1999) 349 def.