Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2819/99 van Helle Thorning-Schmidt (PSE) aan de Commissie. WTO-zaak tussen Frankrijk en Canada over asbestverbod.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2819/99 van Helle Thorning-Schmidt (PSE) aan de Commissie. WTO-zaak tussen Frankrijk en Canada over asbestverbod.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2819/99

van Helle Thorning-Schmidt (PSE) aan de Commissie

(18 januari 2000)

Betreft: WTO-zaak tussen Frankrijk en Canada over asbestverbod

Wat kan de Commissie meedelen over de afloop van de WTO-zaak tussen Frankrijk en Canada over het Franse asbestverbod en wat heeft de Commissie in deze zaak ondernomen?

Antwoord van de heer Lamy namens de Commissie

(4 februari 2000)

De speciale groep van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) die op 25 november 1998 werd opgezet op verzoek van Canada, dat de Gemeenschap aanklaagt met betrekking tot het verbod op de invoer van asbest en asbesthoudende producten in Frankrijk, heeft zijn werkzaamheden nog niet beëindigd. De complexiteit van de wetenschappelijke gegevens in deze zaak leidde namelijk tot aanzienlijke vertraging. De bijeenkomst tussen de speciale groep en de deskundigen alsmede de tweede zitting vonden overigens pas in januari 2000 plaats zodat het verslag van de speciale groep niet voor mei kan worden verwacht.

Deze vertraging duidt echter op de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijsmateriaal dat de Gemeenschap in dit geschil heeft ingediend. Een bijzondere inspanning in dit opzicht leek gezien het belang van de gezondheidsrisico's noodzakelijk.