Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1565/99 van Lucio Manisco (GUE/NGL) aan de Commissie. Accountantsonderzoeken van de communautaire OTO-projecten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1565/99 van Lucio Manisco (GUE/NGL) aan de Commissie. Accountantsonderzoeken van de communautaire OTO-projecten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1565/99

van Lucio Manisco (GUE/NGL) aan de Commissie

(1 september 1999)

Betreft: Accountantsonderzoeken van de communautaire OTO-projecten

De Rekenkamer dringt er al jaren op aan het aantal accountantsonderzoeken van OTO-projecten aanzienlijk te verhogen.

Waarom heeft de Commissie geen gevolg gegeven aan deze herhaalde aanbeveling van de Rekenkamer?

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(15 oktober 1999)

In de afgelopen drie jaar heeft de Commissie voortdurend zowel het aantal inspecties ter plaatse als het aantal accountantsonderzoeken van contracten voor onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO) opgevoerd, zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De plannen voor accountantsonderzoeken die zijn opgesteld zijn gebaseerd op een selectieprocedure waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuwe methode voor risicoanalyse, waarbij ook op verzoek uitgevoerde accountantsonderzoeken in beschouwing worden genomen. Deze verhoging van het aantal accountantsonderzoeken zal voorts kracht worden bijgezet door de tenuitvoerlegging van een nieuwe kaderovereenkomst die met een extern accountantsbedrijf is gesloten. Door deze maatregelen zal de capaciteit zodanig worden opgevoerd dat 10 % van de contractanten binnen het vijfde kaderprogramma zullen worden gecontroleerd.