Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 970/99 van Concepció FERRER Programma voor handelsbevordering van Europese producten op de Japanse markt

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 970/99 van Concepció FERRER Programma voor handelsbevordering van Europese producten op de Japanse markt

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 970/99 van Concepció FERRER Programma voor handelsbevordering van Europese producten op de Japanse markt

Publicatieblad Nr. C 370 van 21/12/1999 blz. 0147


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0970/99

van Concepció Ferrer (PPE) aan de Commissie

(15 april 1999)

Betreft: Programma voor handelsbevordering van Europese producten op de Japanse markt

De Commissie heeft bij de Raad een voorstel voor een verordening ingediend voor een maatregel- en actieprogramma dat speciaal bedoeld is voor verbetering van de toegang van producten en diensten uit de EU op de Japanse markt (COM(98) 0722).

Overwegende dat het Parlement een resolutie heeft aangenomen waarin het zich voorstander betoont van een verordening die de communautaire exportbevordering moet begeleiden voor bedrijven in derde landen, in het bijzonder in de textielsector: Denkt de Commissie rekening te houden met dit verzoek van het Parlement en de verordening uit te breiden tot andere derde landen?

Antwoord van Sir Leon Brittan namens de Commissie

(7 mei 1999)

In zijn conclusies van 29 mei 1995 heeft de Raad gewezen op de duidelijke en specifieke problemen in verband met de toegang van communautaire bedrijven tot de Japanse markt en verklaard dat voorrang moet worden verleend aan het verbeteren van de toegang tot die markt. Het huidige voorstel van de Commissie voor een verordening(1) betreffende de tenuitvoerlegging door de Commissie van een programma van specifieke maatregelen en acties om de toegang van goederen en grensoverschrijdende diensten van de EU tot de Japanse markt te verbeteren vormt het logische gevolg van deze conclusies. De verordening zal dit programma een juridische grondslag verlenen en de voortzetting ervan tot eind 2001 verzekeren. Het ligt niet in de bedoeling deze verordening tot andere landen dan Japan uit te breiden.

De campagne voor exportbevordering "Gateway to Japan" is een van de twee belangrijkste maatregelen die de Commissie zal uitvoeren (de andere is het "Executive Training programme" voor de opleiding van kaderpersoneel voor Japan). Bij de start van deze campagne in 1997 heeft de Commissie samen met de lidstaten besloten op welke sectoren de campagne zou worden gericht. De textielsector is daarbij buiten beschouwing gelaten.

(1) COM(98) 722 def.