Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508/99 van Klaus LUKAS EU-middelen voor het Europacollege Natolin

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508/99 van Klaus LUKAS EU-middelen voor het Europacollege Natolin

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508/99 van Klaus LUKAS EU-middelen voor het Europacollege Natolin

Publicatieblad Nr. C 341 van 29/11/1999 blz. 0126


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0508/99

van Klaus Lukas (NI) aan de Commissie

(8 maart 1999)

Betreft: EU-middelen voor het Europacollege Natolin

1. Hoeveel betaalt de EU in totaal voor het Europacollege Natolin?

2. Hoeveel is dat per student?

3. Is er een onderwijsinstelling in de EU die nog meer subsidie krijgt van de Commissie?

4. Is uit dit instituut ooit een wetenschappelijke publicatie voortgekomen?

5. Hoe hoog is dan de EU-subsidie per publicatie?

6. Welk percentage van het onderwijzend personeel, het niet onderwijzend personeel en de Poolse studenten is, evenals de leider van het instituut, de heer Sariusz-Wolski, uit Lodz afkomstig?

7. Zou de Commissie zich kunnen voorstellen dat andere instituten voor postdoctorale studies in de EU, die een hoger wetenschappelijk aanzien genieten en niet bijna uitsluitend bevolkt worden door vrienden van de leider van het instituut, eventueel eerder voor subsidiëring in aanmerking zouden kunnen komen?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie

(30 maart 1999)

De campus van het Europacollege te Natolin in Polen wordt financieel gesteund volgens de bepalingen van artikel 76 van het Europa-overeenkomst betreffende de bevordering van het onderwijs op het gebied van de Europese studies. De ontwikkeling van het Europacollege te Natolin verloopt volgens de toelichtingen en aanbevelingen van het Parlement en de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Polen. Het Europacollege kan terugkijken op een unieke, 50 jaar lange traditie van universitair onderwijs overeenkomstig een bijzonder Europees programma voor academische studies en opleiding gegeven door deskundigen die actief zijn op het gebied van het Europees beleid, wat blijkt uit het niveau van de afgestudeerden. De campus van het Europacollege te Natolin verstrekt know-how aan een nieuwe generatie afgestudeerden in Europese studies, die vooral afkomstig zijn uit Centraal- en Oost-Europa, om de overdracht te bevorderen van de hoognodige deskundigheid met het oog op de eisen van de uitbreiding. Overeenkomstig de toelichtingen van het Parlement werd er in het kader van het Phareprogramma sinds de opstarting ervan 400.000 [fmxeuro] per academisch jaar ter beschikking gesteld gevolgd in 1997 door 3 miljoen [fmxeuro] voor de ontwikkeling van een programma van drie jaar te Natolin. Met het Natolin-programma wordt gestreefd naar vermindering van de financiële bijdragen van de Gemeenschap en een geleidelijke vermindering van de kosten per capita in de loop van het ontwikkelingsproject dat in het verlengde ligt van de schaalvoordelen die in Brugge werden behaald. De herkomst van de studenten in Natolin weerspiegelt de diversiteit van het Europese karakter van het college: 60 % van de studenten zijn afkomstig uit West-Europa, 28 % uit de landen van Centraal- en Oost-Europa en de Nieuwe onafhankelijke staten (NOS), en de overige 12 % uit Polen. De selectie- en aanwervingprocedures worden eenvormig toegepast en de programma's gefinancierd in het kader van Phare worden uitgevoerd volgens de bepalingen van de Phare-verordening.