Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3496/98 van Bernd POSSELT aan de Commissie. Aanvraagformulieren "Jeugd voor Europa"

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3496/98 van Bernd POSSELT aan de Commissie. Aanvraagformulieren "Jeugd voor Europa"

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3496/98

van Bernd Posselt (PPE) aan de Commissie

(25 november 1998)

Betreft: Aanvraagformulieren "Jeugd voor Europa"

De aanvraagformulieren voor het programma "Jeugd voor Europa" bestaan uit minstens 15 bladzijden met vele, slechts deels nuttige vragen. Zij zijn derhalve voor onbezoldigde jeugdleiders die zich moeten aftobben met deze aanvragen en weinig ervaring met formulieren hebben een grote hindernis en privilegiëren daardoor grote verenigingen met beroepsmedewerkers. Dit is niet de zin van Europese arbeid voor jongeren. Zelfs voor soortgelijke programma's in de Bondsrepubliek Duitsland zijn de formulieren aanzienlijk korter en overzichtelijker.

Ziet de Commissie hier mogelijkheden voor een minder bureaucratische procedure en een voor jongeren geschikte vereenvoudiging?

Antwoord van mevrouw Cresson namens de Commissie

(14 december 1998)

Het programma "Jeugd voor Europa III" loopt eind 1999 af. Er is geen wezenlijke verandering gepland voor de formulieren voor dit populaire programma in het laatste jaar van zijn looptijd.

De vormgeving van de aanvraagformulieren voor de verschillende acties van het programma maakt op de eerste plaats een zo zorgvuldig mogelijke evaluatie mogelijk in het kader van de selectie van de projecten. Verder moet ook uit de formulieren blijken in hoeverre de jongeren zelf bij de activiteiten zijn betrokken. Bovendien vormen de gegevens in de aanvraag de basis voor de na ontvangst van het eindverslag uit te voeren inhoudelijke en budgettaire controle.

De Commissie is zich er echter wel van bewust dat een aantal aanvragers de formulieren als een belasting ervaart. Ze zal derhalve voor het toekomstige jeugdprogramma vanaf het jaar 2000 de aanvraagformulieren zoveel mogelijk aanpassen en vereenvoudigen.