Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3304/98 van Kenneth COATES aan dee Raad. Gedragscode voor wapenexporten

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3304/98 van Kenneth COATES aan dee Raad. Gedragscode voor wapenexporten

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3304/98

van Kenneth Coates (GUE/NGL) aan de Raad

(10 november 1998)

Betreft: Gedragscode voor wapenexporten

Het oogmerk van de recente gedragscode voor wapenexporten is "de export te verhinderen van materiaal dat zou kunnen worden gebruikt voor binnenlandse repressie". Wat is het standpunt ten aanzien van materiaal dat gebruikt zou kunnen worden voor de schending van mensenrechten buiten de grenzen van het ontvangende land? Is dit aspect ook in de de gedragscode inbegrepen?