Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2617/98 van Sören WIBE aan de Commissie. Politieke opinie van de Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2617/98 van Sören WIBE aan de Commissie. Politieke opinie van de Commissie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2617/98

van Sören Wibe (PSE) aan de Commissie

(1 september 1998)

Betreft: Politieke opinie van de Commissie

Binnen bijvoorbeeld de Zweedse regering wordt het in principe onmogelijk geacht dat een lid van de regering een mening uitspreekt die afwijkt van de politieke koers die de Zweedse regering heeft gekozen.

Hoe is de situatie in de Commissie? Kan een Commissaris voorstander zijn van een andere politieke koers dan die welke de Commissie als geheel bijvoorbeeld op een intergouvernementele conferentie heeft vastgesteld? Kan een Commissaris voor een liberaal drugsbeleid pleiten terwijl de Commissie als geheel geen voorstander is van een dergelijk beleid?

Antwoord van de heer Santer Namens de Commissie

(20 oktober 1998)

De Commissie wijst het geachte parlementslid op het feit dat zij haar standpunten overeenkomstig de Verdragsbepalingen vaststelt. Deze standpunten geven de wil van de leden van de Commissie weer en alleen deze standpunten zijn bindend voor hen.

Zoals de Commissie reeds herhaaldelijk in antwoorden op schriftelijke of mondelinge vragen van het Parlement(1) heeft aangegeven, bekleden haar leden een politieke functie en behouden zij met inachtneming van de verplichtingen die aan hun functie zijn verbonden, het recht om hun persoonlijke mening in volstrekte onafhankelijkheid en onder hun uitsluitende verantwoordelijkheid te uiten.

(1) Zie bijvoorbeeld het antwoord van voorzitter Rey op schriftelijke vraag nr. 10/68 van de heer Habib-Deloncle en de antwoorden van de Commissie op schriftelijke vragen nr. 44/83 van de heer Gendebien, nr. 1682/85 van de heer Vandemeulebroucke en nr. 1404/97 van de heer Pasty - PB C 55 van 10.3.1986 en PB C 391 van 23.12.1997.