Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1180/98 van Edith MÜLLER aan de Commissie. Voetbalinterland Duitsland-Nigeria op 22 april 1998 en voetbalinterland Nederland- Nigeria op 5 juni 1998

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1180/98 van Edith MÜLLER aan de Commissie. Voetbalinterland Duitsland-Nigeria op 22 april 1998 en voetbalinterland Nederland- Nigeria op 5 juni 1998

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1180/98 van Edith Müller (V) aan de Commissie (6 april 1998)

Betreft: Voetbalinterland Duitsland-Nigeria op 22 april 1998 en voetbalinterland Nederland- Nigeria op 5 juni 1998

1. Kan de Europese Commissie bevestigen of ontkennen dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Hans van Mierlo, zich tegen een voor juni geplande voetbalinterland tussen Nigeria en Nederland heeft uitgesproken, omdat deze in strijd zou zijn met de sportboycot van de Europese Unie (EU), en dat de Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de heer Jan Pronk, heeft gezegd dat het een schande zou zijn een dergelijke sanctie te veronachtzamen?

2. Wat is, mede met het oog op de op 22 april 1998 in Keulen plaatsvindende voetbalinterland Duitsland-Nigeria, het standpunt van de Europese Commissie inzake de uitspraak van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, volgens welke de tussen Nederland en Nigeria geplande voetbalinterland in strijd is met de sportboycot van de EU?

3. Kan de Europese Commissie het AFP-bericht van 27 maart 1998 bevestigen of ontkennen volgens hetwelk de Amerikaanse president Bill Clinton op 27 maart 1998 in Kaapstad heeft verklaard dat hij een kandidatuur van de Nigeriaanse militaire machthebber Sani Abacha voor de voor augustus geplande presidentsverkiezingen zou accepteren, indien hij als "burger¨ zou kandideren?

4. Hoe beoordeelt de Europese Commissie deze uitspraak van de Amerikaanse president, en zou zij een kandidatuur van de Nigeriaanse militaire machthebber Sani Abacha voor de voor augustus geplande presidentsverkiezingen accepteren, indien hij als "burger¨ zou kandideren?

Antwoord van de heer Pinheiro namens de Commissie (20 mei 1998)

De Commissie kan geen commentaar leveren op de mening van de ministers van Mierlo en Pronk over het standpunt van de Nederlandse autoriteiten ten aanzien van een voetbalmatch tussen Nigeria en Nederland noch op de gevolgen daarvan voor een voetbalmatch tussen Nigeria en Duitsland.

De Commissie heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat een verbod op officiële sportieve contacten met Nigeria, door de ministers van de Gemeenschap in november 1995 ingesteld, een van de sterkste elementen is van het gemeenschappelijk standpunt van de Gemeenschap ten aanzien van Nigeria en zij staat afkerig tegenover een afzwakking van deze maatregel zonder dat daartegenover een duidelijke verbetering van de mensenrechtensituatie in Nigeria of een geloofwaardige, vrije en rechtvaardige overgang naar de democratie staat.

Wat betreft de eventuele kandidatuur van generaal Abacha voor het presidentschap betreft, is de Commissie van mening dat Nigeria reeds een verkozen president heeft die door de Nigeriaanse autoriteiten bijna vier jaar geleden is gevangengezet onder beschuldiging van verraad. De Commissie onderzoekt op dit ogenblik diverse criteria voor het beoordelen van de geloofwaardigheid van het door generaal Abacha op 1 oktober 1995 aangekondigde driejarige overgangsproces naar de democratie. Het vrij kunnen kandideren voor het presidentschap is een van die criteria. Het is uiteindelijk aan het Nigeriaanse volk om over de geschiktheid van een of andere kandidaat te oordelen.