Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1089/98 van Graham MATHER aan dee Raad. Afschaffing van vrijdom van douanerechten binnen de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1089/98 van Graham MATHER aan dee Raad. Afschaffing van vrijdom van douanerechten binnen de EU

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1089/98 van Graham Mather (PPE) aan de Raad (6 april 1998)

Betreft: Afschaffing van vrijdom van douanerechten binnen de EU

In de vergadering van de Raad van ministers van Vervoer van 17 maart 1998 is een document rondgedeeld waarin gepleit wordt voor een onderzoek naar de economische gevolgen van de afschaffing van bovengenoemde rechten. Tijdens de beraadslaging hierover sprak de meerderheid der ministers zich voor een dergelijk onderzoek uit.

Zal er in de ECOFIN-Raad een soortgelijk debat worden gehouden?

Antwoord (13/14 juli 1998)

Het besluit om belastingvrije verkoop bij het intracommunautaire reizigersverkeer per 30 juni 1999 af te schaffen, is in 1991 eenparig door de Raad Economische en Financiële Vraagstukken (ECOFIN) genomen. Sedertdien is de vraag of de Raad de Commissie niettemin zou moeten verzoeken om een studie te verrichten naar de gevolgen van de afschaffing, verscheidene keren in de Raad aan de orde geweest. De kwestie is laatstelijk op 19 mei 1998 door de Raad ECOFIN behandeld. Uit deze besprekingen is duidelijk gebleken dat er geen eensgezindheid onder de ministers van Financiën bestaat over een nieuwe discussie over het besluit van 1991, noch over een verzoek aan de Commissie om een dergelijke studie te verrichten. De Commissie is evenwel bereid om in een werkdocument nader aan te geven welke instrumenten de lidstaten ter beschikking staan om de gevolgen van de afschaffing van intracommunautaire belastingvrije verkoop op 30 juni 1999 te ondervangen.