Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 964/98 van David THOMAS aan de Commissie. Verbod op gespecificeerd risicomateriaal (SRM)

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 964/98 van David THOMAS aan de Commissie. Verbod op gespecificeerd risicomateriaal (SRM)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0964/98 van David Thomas (PSE) aan de Commissie (18 maart 1998)

Betreft: Verbod op gespecificeerd risicomateriaal (SRM)

Is de Commissie van mening dat de voorgestelde regionalisering van de regels met betrekking tot gespecificeerd risicomateriaal (SRM) verenigbaar zijn met de basale vrije-marktbeginselen, zoals omschreven in o.a. de artikelen 2 en 3 van het EG-Verdrag? In hoeverre bieden deze regels de consument een doeltreffende bescherming, gezien de onmogelijkheid de naleving van de voorgestelde maatregelen te controleren?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (22 april 1998)

Het geachte Parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op zijn mondelinge vraag H-0282/98 tijdens het vragenuur in de vergaderperiode van het Parlement van maart II 1998 ((Handelingen van het Parlement (Maart 1998). )).