Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 711/98 van de leden Amedeo AMADEO , Salvatore TATARELLA aan de Commissie. Levensmiddelenrecht - Gezondheid van de consument

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 711/98 van de leden Amedeo AMADEO , Salvatore TATARELLA aan de Commissie. Levensmiddelenrecht - Gezondheid van de consument

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0711/98

van Amedeo Amadeo (NI) en Salvatore Tatarella (NI) aan de Commissie

(18 maart 1998)

Betreft: Levensmiddelenrecht - Gezondheid van de consument

Kan de Commissie, naar aanleiding van haar Groenboek "De algemene beginselen van het levensmiddelenrecht in de Europese Unie" en haar Mededeling "Gezondheid van de consument en voedselveiligheid" (COM(97) 0176 def. en COM(97) 0183 def.),

ervoor zorgen dat alleen louter technische kwesties onder de comitologieprocedure vallen, terwijl voor de fundamentele kwesties een politiek besluit vereist blijft?