Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 652/98 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Deelneming van Galicische ondernemingen aan het communautaire programma AL-INVEST

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 652/98 van Gerardo FERNÁNDEZ-ALBOR aan de Commissie. Deelneming van Galicische ondernemingen aan het communautaire programma AL-INVEST

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0652/98 van Gerardo Fernández-Albor (PPE) aan de Commissie (10 maart 1998)

Betreft: Deelneming van Galicische ondernemingen aan het communautaire programma AL-INVEST

Tijdens de eerste twee jaren van toepassing van het AL-INVEST-programma, dat ten doel heeft het handelsverkeer, de uitwisseling van knowhow, de overdracht van technologie en de financiële samenwerking tussen ondernemingen in Europa en Latijns-Amerika te bevorderen, zijn 40 ontmoetingen tussen bedrijven georganiseerd. Nog eens 60 ontmoetingen zijn gepland. Het gaat hierbij om een totale omzet van 250 miljoen ecu.

De Spaanse regio Galicië heeft sterke bindingen met Latijns-Amerika en de economieën van beide regio's zijn onderling afhankelijk. Dat blijkt duidelijk uit de desbetreffende statistieken. Voor een regio die zo sterk op Latijns-Amerika is gericht, heeft het genoemde communautaire programma dan ook een grote betekenis.

Kan de Commissie meedelen welke invloed het communautaire programma heeft uitgeoefend op de betrekkingen tussen Galicië en Latijns-Amerika, hoeveel ontmoetingen tussen bedrijven op Galicisch grondgebied hebben plaatsgevonden en in welke mate Galicië in het algemeen in het programma was vertegenwoordigd?

Antwoord van de heer Marín namens de Commissie (3 april 1998)

A1-Invest is een gedecentraliseerd communautair programma dat ontmoetingen tussen ondernemingen moet bevorderen. Bijgevolg worden de initiatieven hiertoe genomen door particuliere instanties, zoals de Kamers van Koophandel en Nijverheid, professionele organisaties en verenigingen of gespecialiseerde consultants, die opgenomen zijn binnen de groepen Eurocentres in Latijns-Amerika en Coopeco in Europa.

In Spanje waren het vooral particuliere instellingen in Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia en Zaragoza die grootschalige activiteiten via A1-Invest hebben ondernomen. Tijdens de sectoriële bijeenkomsten georganiseerd binnen het kader van A1-Invest, was er maar een betrekkelijk klein aantal Galicische ondernemingen aanwezig, met uitzondering van de visserijstsector die professioneel behoorlijk was vertegenwoordigd.