Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 227/98 van Helena TORRES MARQUES aan de Commissie. Projecten die gefinancierd zijn in het kader van het Thermie-programma

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 227/98 van Helena TORRES MARQUES aan de Commissie. Projecten die gefinancierd zijn in het kader van het Thermie-programma

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0227/98 van Helena Torres Marques (PSE) aan de Commissie (13 februari 1998)

Betreft: Projecten die gefinancierd zijn in het kader van het Thermie-programma

Volgens een bericht van Agence Europe van 12 januari 1998 zou de Europese Commissie in het kader van het Thermie-programma 134 projecten hebben gefinancierd.

Zou de Commissie kunnen meedelen welke Portugese projecten zijn gefinancierd, en welke bedragen zijn toegekend?

Antwoord van de heer Papoutsis namens de Commissie (3 april 1998)

In het kader van het Thermie-programma heeft de Commissie in 1997 een communautaire bijdrage aan 13 demonstratieprojecten toegekend, waaraan door 22 Portugese contractanten wordt deelgenomen. De totale communautaire steun voor deze 13 projecten bedraagt 16,4 miljoen ecu waarvan 2,7 miljoen ecu voor de Portugese deelnemers is.

Bij wijze van overzicht van de Portugese deelnemingen, zendt de Commissie rechtstreeks aan het geachte parlementslid alsmede aan het secretariaat-generaal van het Parlement de lijst van de 13 projecten waarin de titel, de omschrijving, de totale steun, de Portugese deelnemers alsmede de afzonderlijke bijdrage met betrekking tot elk project zijn opgenomen.