Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 55/98 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Bordelen in Griekenland en in de andere EU-landen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 55/98 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Bordelen in Griekenland en in de andere EU-landen

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0055/98 van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Commissie (29 januari 1998)

Betreft: Bordelen in Griekenland en in de andere EU-landen

Bordelen hebben in Griekenland een vergunning nodig die zij tot op heden bij de politie konden verkrijgen (nu ligt er een wetsvoorstel bij het Griekse parlement waarin is opgenomen dat de vergunning door de gemeenten dient te worden verstrekt). De prostituees dienen zich te melden bij de politie, in het bezit te zijn van een registratieboekje en twee maal per week een medisch onderzoek en een bloedafname te ondergaan.

Deze regelingen hebben betrekking op Griekse prostituees, maar zij zijn niet van kracht voor de duizenden andere vrouwen uit derde landen die Griekenland zijn binnengekomen en illegaal in de bordelen werken.

Kan de Commissie mededelen wat er precies in de overige lidstaten van de EU is geregeld op het vlak van de vergunning voor bordelen en de verplichtingen van de prostituees?

Antwoord van mevrouw Gradin namens de Commissie (23 februari 1998)

De Commissie voert een actief beleid tegen de handel in mensen voor sexuele exploitatie. Zij heeft in het bijzonder in november 1996 ((COM(96) 567 )) een mededeling aan de Raad en het Parlement opgesteld om een samenhangend Europees beleid inzake deze kwestie te bevorderen en zij beheert een uitwisselings- en opleidingsprogramma voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het bestrijden van mensenhandel (STOP-programma, opgesteld bij gezamenlijke actie van 29 november 1996 en goedgekeurd door de Raad). Het is echter aan iedere lidstaat om regels betreffende prostitutie op te stellen en de Gemeenschap heeft derhalve geen bevoegdheid op dit gebied.