Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2501/98 van Gianni TAMINO aan de Commissie. Aanleg van een kunstmatig eiland dicht bij de baai van Cádiz

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2501/98 van Gianni TAMINO aan de Commissie. Aanleg van een kunstmatig eiland dicht bij de baai van Cádiz

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2501/98 van Gianni TAMINO aan de Commissie. Aanleg van een kunstmatig eiland dicht bij de baai van Cádiz

Publicatieblad Nr. C 096 van 08/04/1999 blz. 0106


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2501/98

van Gianni Tamino (V) aan de Commissie

(30 juli 1998)

Betreft: Aanleg van een kunstmatig eiland dicht bij de baai van Cádiz

Het Spaanse Ministerie van Defensie wil op 700 meter afstand van de grens van het natuurgebied van de baai van Cádiz een kunstmatig eiland aanleggen, waarop een logistiek platform moet komen te liggen. De oppervlakte van dit eiland met een volume van 6.900 kubieke meter is niet bekend, maar de omvang van het platform, bestaande uit twee platen van elk 637 ton die bestand zijn tegen de schok van een object van 1000 kg dat verticaal neervalt, zou 25 bij 12 meter moeten zijn. Bovendien zouden zowel binnen als buiten het natuurgebied neveninstallaties worden aangebracht (aanlegsteiger en toegangsweg, opslag- en werkplaatsen, strekdam ter bescherming van het eiland enz.). Ook zouden binnen het natuurgebied drie steunpunten voor de lancering van Mistral, Roland, Aspid, Milan en Tow-raketten komen te liggen. Als het Ministerie van Defensie verklaart dat het project "in het belang voor de landsverdediging" is, dan kan worden afgezien aan de toepassing van de Andalusische Milieubeschermingswet 7/94, die bepaalt dat eerst een milieueffectstudie gemaakt moet worden van de meeste onderdelen van dit project (kunstmatig eiland, hoogspanningsnet, weg, werkplaatsen en steunpunten, aanlegsteiger en strekdammen).

De zoutpannen van San Félix-Tres Amigos, waar het eiland zou komen te liggen, zijn het interessantste deel van het natuurgebied omdat hier nog de natuur- en scheikundige voorwaarden aanwezig zijn waarin een rijke vogelkolonie in haar onderhoud kan voorzien en zich kan ontwikkelen. De gewestraad van Andalusië heeft dan ook voorgesteld het gebied uit te roepen tot een speciaal beschermingsgebied voor vogels in het kader van het communautaire netwerk Natura 2000. De Spaanse Vereniging voor milieubescherming AGADEN heeft de Commissie op 26 mei van dit jaar op dit project geattendeerd.

Is de Commissie door de Spaanse autoriteiten geraadpleegd over dit project, mede in verband met de veiligheid van de burgerbevolking in het gebied?

Kan de Commissie meedelen welke maatregelen zij denkt te nemen om te voorkomen dat dit project een bedreiging vormt voor deze plaats, die in aanmerking komt als beschermd gebied in het kader van Natura 2000? Zal de Commissie ervoor zorgen dat er een milieueffectrapportage van de voorgenomen werkzaamheden wordt gemaakt?

Antwoord van mevrouw Bjerregaard namens de Commissie

(17 september 1998)

De Commissie heeft een klacht ontvangen in verband met de door het geachte parlementslid genoemde feiten.

In verband met het onderzoek van de klacht heeft de Commissie de nodige contacten opgenomen om nadere toelichting te verkrijgen en zich ervan te vergewissen dat de communautaire milieuwetgeving in dit geval volledig wordt nageleefd.

De Commissie zal de klager en het geachte parlementslid op de hoogte houden van alle ontwikkelingen die zich bij de behandeling van de klacht voordoen.