Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2409/98 van Joan COLOM I NAVAL aan de Commissie. Aanwezigheid van de Commissie in Macao

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2409/98 van Joan COLOM I NAVAL aan de Commissie. Aanwezigheid van de Commissie in Macao

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2409/98 van Joan COLOM I NAVAL aan de Commissie. Aanwezigheid van de Commissie in Macao

Publicatieblad Nr. C 096 van 08/04/1999 blz. 0087


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2409/98

van Joan Colom i Naval (PSE) aan de Commissie

(17 juli 1998)

Betreft: Aanwezigheid van de Commissie in Macao

De delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met de Nationale Volksvergadering van China brengt zowat om de twee jaar een bezoek aan de Volksrepubliek China. Het jongste bezoek heeft eind mei en begin juni van dit jaar plaatsgevonden.

Zoals bij eerdere gelegenheden heeft het bureau van de Commissie in Peking daarbij zijn medewerking verleend. Het heeft de delegatie logistieke steun geboden en voorlichtingsvergaderingen georganiseerd. De vertegenwoordiger van de Commissie heeft aan diverse officiële bijeenkomsten deelgenomen en een medewerker van het bureau heeft de delegatie vergezeld tijdens haar bezoek aan Dalyan.

Sinds haar oprichting heeft de delegatie van het Europees Parlement in het kader van haar missies twee keer Macao bezocht: in 1991 en dit jaar, van zaterdag 6 juni 's avonds tot zondag 7 juni 's middags. Zij heeft daarbij ontmoetingen gehad met de gouverneur en de Wetgevende Vergadering van Macao, en met een aantal personen die projecten leiden waaraan de EU deelneemt. Geen enkele vertegenwoordiger van het bureau van de Commissie in Hongkong was bij dit eendaagse bezoek aan Macao aanwezig, ofschoon Macao tot het rechtsgebied van Hongkong behoort.

Is de Commissie niet van mening dat deze aanwezigheid in Macao tot de bevoegdheden van het bureau in Hongkong behoort? Werd deze aanwezigheid nutteloos geacht? Waarom was het bureau van Hongkong niet vertegenwoordigd, terwijl het nochtans wel deelgenomen heeft aan de bijeenkomst met de consuls, die in Hongkong plaatsgevonden heeft?

Antwoord van de heer van den Broek namens de Commissie

(17 september 1998)

Het Bureau van de Commissie in Hongkong is eveneens geaccrediteerd voor Macau. Het onderhoudt nauwe banden met de autoriteiten van Macau en volgt de uitvoering van een aantal programma's die de Commissie in Macau heeft gehandhaafd.

De delegatie van het Parlement waar het geachte parlementslid naar verwijst, bezocht Macau en Hongkong van 6-8 juni 1998. Het Bureau van de Commissie in Hongkong heeft het programma voor die delegatie in nauwe samenwerking met het Secretariaat van het Parlement georganiseerd. Bijeenkomsten van de delegatie van het Parlement met de plaatselijke autoriteiten en instellingen, zowel te Hongkong als te Macau, werden in samenwerking met het Bureau van de Commissie in Hongkong geregeld.

Het Bureau heeft in het bijzonder de bijeenkomst van de delegatie van het Parlement met de hoofden van de EU-missies in Hongkong georganiseerd en daaraan deelgenomen: op de agenda stonden gesprekspunten die zowel op Hongkong als op Macau betrekking hadden.

Het Bureau van de Commissie in Hongkong was om personeelsredenen jammer genoeg niet in staat op de bijeenkomst in Macau vertegenwoordigd te zijn.