Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 522/98 van Shaun SPIERS aan de Commissie. Welzijn van slachtvee

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 522/98 van Shaun SPIERS aan de Commissie. Welzijn van slachtvee

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 522/98 van Shaun SPIERS aan de Commissie. Welzijn van slachtvee

Publicatieblad Nr. C 304 van 02/10/1998 blz. 0125


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0522/98 van Shaun Spiers (PSE) aan de Commissie (2 maart 1998)

Betreft: Welzijn van slachtvee

Wanneer denkt de Commissie met voorstellen te komen ter verbetering van het welzijn van slachtvee?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (16 maart 1998)

Op grond van artikel 13 van Richtlijn 93/119/EG inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden ((PB L 340 van 31.12.1993. )) moet de Commissie aan de Raad een op een advies van het Wetenschappelijk Veterinair Comité gebaseerd verslag met passende voorstellen voorleggen met betrekking tot het gebruik van in het bijzonder de kogel met inslag in de hersenen, gassen of combinaties daarvan voor het bedwelmen of doden en andere wetenschappelijk erkende methoden voor het bedwelmen of doden. Het ligt in de bedoeling van de Commissie het verslag met passende voorstellen in de nabije toekomst aan de Raad voor te leggen.