Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 40/98 van Ulf HOLM aan dee Raad. Nigeria in internationale sportevenementen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 40/98 van Ulf HOLM aan dee Raad. Nigeria in internationale sportevenementen

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 40/98 van Ulf HOLM aan dee Raad. Nigeria in internationale sportevenementen

Publicatieblad Nr. C 223 van 17/07/1998 blz. 0091


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0040/98 van Ulf Holm (V) aan de Raad (28 januari 1998)

Betreft: Nigeria in internationale sportevenementen

Via besluit 97/821/GBVB ((PB L 338 van 9.12.1997, blz. 8 )) verlengde de Raad het eerdere besluit Nigeria uit te sluiten van internationale sportevenementen. Hoewel deze beperking de militaire dictatuur in het land nauwelijks onder druk zet - daarvoor is een olie-embargo nodig - is het goed dat de EU op deze manier afstand neemt van het bewind. Het is dan ook zeer jammer dat de Raad een uitzondering heeft gemaakt voor het WK-voetbal in 1998. Weinig sporten krijgen internationaal zo veel aandacht als voetbal en daarom zou een weigering van Nigeria het bewind in dit verband niet onverschillig laten. Als reden voor het besluit wordt aangevoerd dat het toernooi is begonnen voordat het gemeenschappelijk standpunt was vastgesteld. Maar het feit dat Nigeria aan de kwalificaties heeft deelgenomen kan toch niet betekenen dat het land onder alle omstandigheden een vrijbrief krijgt voor het kampioenschap in de zomer van 1998! Joegoslavië is ten gevolge van de burgeroorlog bij voorbeeld uit het EK in 1992 gezet, hoewel het land zich voor het kampioenschap had geplaatst.

Kan de Raad mededelen waarom thans andere regels worden toegepast en of hij voornemens is de beperkingen ten opzichte van Nigeria aan te scherpen en het land uit te sluiten van het WK 1998?

Antwoord (27 april 1998)

De Europese Unie heeft herhaaldelijk verklaard ernstig bezorgd te zijn over de toestand in Nigeria. De Raad van Ministers heeft daarvan blijk gegeven op 28 november 1997 met het besluit om het gemeenschappelijk standpunt van de EU van 4 december 1995 betreffende Nigeria (95/544/GBVB) te verlengen tot en met 1 november 1998.

De Raad blijft zich vastbesloten beijveren voor veranderingen in Nigeria en is ervan overtuigd dat de maatregelen tegen Nigeria in gemeenschappelijk standpunt 95/544/GBVB, onder meer de onderbreking van alle contacten op sportgebied met Nigeria, daartoe een nuttige bijdrage leveren. De Raad heeft tevens terdege nota genomen van de resolutie van het Europees Parlement betreffende de mensenrechten in Nigeria, die tijdens de vergaderperiode van het Europees Parlement van 15 tot en met 19 december 1997 is aangenomen.

Als gastland voor de eindwedstrijden van de Wereldbeker voetbal heeft Frankrijk zich er vóór de aanneming van Gemeenschappelijk Standpunt 95/544/GBVB tegenover de internationale federatie van voetbalbonden (FIFA) toe verbonden om de nationale ploegen van alle landen die de eindwedstrijden zouden bereiken, in Frankrijk binnen te laten. In het licht daarvan is de Raad overeengekomen dat de lidstaten kunnen besluiten het verbod op contacten op sportgebied niet toe te passen met het oog op het nakomen van eerder aangegane verbintenissen met betrekking tot door internationale sportbonden georganiseerde sportevenementen, dat wil zeggen de wedstrijden om de Wereldbeker in 1998 en de reeds ter voorbereiding daarvan georganiseerde wedstrijden, alsook de wereldkampioenschappen basketbal in 1998. Zulks houdt evenwel geen wijziging in van het beleid van de EU ten aanzien van Nigeria, noch een versoepeling van de EU-maatregelen tegen voornoemd land. Uit de conclusies van de Raad van 28 november 1997 aangaande het besluit tot verlenging van gemeenschappelijk standpunt 95/544/GBVB blijkt duidelijk dat de EU in aanvulling op gemeenschappelijk standpunt 95/544/GBVB verdere maatregelen zal nemen, indien de verkiezingen van dit jaar in Nigeria een terugkeer naar de democratie en de rechtsstaat vóór 1 oktober 1998 niet mogelijk maken.

De vergelijking tussen dit geval en dat van Joegoslavië bij de Europese kampioenschappen voetbal in 1992, die het Geachte Parlementslid in zijn vraag maakt, lijkt niet volledig op te gaan, aangezien het besluit om Joegoslavië uit te sluiten genomen is door de FIFA en niet door de EU, en aangezien er op dat moment onduidelijkheid over bestond of de staat die door de nationale ploeg van Joegoslavië vertegenwoordigd werd, nog wel bestond.