Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3694/97 van Kirsi PIHA aan de Commissie. De besteding van middelen in Slovenië in het kader van het PHARE-programma

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3694/97 van Kirsi PIHA aan de Commissie. De besteding van middelen in Slovenië in het kader van het PHARE-programma

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3694/97 van Kirsi Piha (PPE) aan de Commissie (19 november 1997)

Betreft: De besteding van middelen in Slovenië in het kader van het PHARE-programma

De Europese Unie verleent steun aan de Midden- en Oost-Europese landen met behulp van het PHARE-programma. Deze steun heeft waarschijnlijk in hoge mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de landen die het lidmaatschap van de Europese Unie hebben aangevraagd. Kan de Commissie toelichten op welke wijze de in het kader van het PHARE-programma toegewezen middelen in Slovenië zijn besteed?

Antwoord van de heer van den Broek namens de Commissie (19 december 1997)

De Commissie geeft het geachte Parlementslid gaarne de volgende informatie over het Phare-programma in Slovenië in 1997:

In het kader van de nationale Phare-programma's werd het voorgestelde nationale operationele programma voor 1997 (17.75 miljoen ECU) op 17 juli 1997 door de Sloveense regering goedgekeurd en op 2 oktober 1997 aan het Phare beheerscomité voorgelegd. In onderstaande tabel vindt u de globale verdeling van de middelen voor het NOP 1997.s

>TABLE>

Voor het Tempus programma is nog eens 1,25 miljoen ECU uitgetrokken.

In het kader van de grensoverschrijdende programma's is 6 miljoen ECU uitgetrokken voor samenwerking met Italië en Oostenrijk in 1997. Dit bedrag is als volgt verdeeld:

>TABLE>

Het totale vastgelegde Phare-budget in 1997 bedraagt 25 miljoen ECU.