Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3098/97 van Bryan CASSIDY aan de Commissie. Commissieonderzoek naar de Nederlandse markt op het gebied van elektrotechniek

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3098/97 van Bryan CASSIDY aan de Commissie. Commissieonderzoek naar de Nederlandse markt op het gebied van elektrotechniek

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3098/97 van Bryan Cassidy (PPE) aan de Commissie (2 oktober 1997)

Betreft: Commissieonderzoek naar de Nederlandse markt op het gebied van elektrotechniek

In maart 1991 heeft directoraat-generaal IV van de Commissie een klacht ontvangen in verband met vermeende kartelactiviteiten in de Nederlandse elektrotechnische sector. In juli 1996, na een grondig onderzoek van vijf jaar, heeft de Commissie een verklaring uitgegeven waarin zij stelde dat bepaalde groothandelaren in elektrotechnisch installatiemateriaal en hun handelsorganisatie inderdaad betrokken waren bij concurrentievervalsende activiteiten. Daardoor werden buitenlandse groothandelaren uitgesloten van de Nederlandse markt waardoor op deze markt geen gebruikelijke concurrentievoorwaarden heersten die elders in de EU wel bestaan. Het gevolg is dat de Nederlandse consumenten verplicht zijn veel hogere prijzen te betalen dan de consumenten in andere EU-lidstaten.

Als gevolg van vertragingen in de procedures van de Commissie is tegen dit concurrentievervalsend gedrag gedurende een periode van zes jaar niet opgetreden. Kan de Commissie mededelen wanneer zij denkt haar onderzoek af te ronden en een besluit te nemen om ervoor te zorgen dat de concurrentie, in het belang van het publiek, zo snel mogelijk op de Nederlandse markt voor elektrotechnisch installatiemateriaal wordt hersteld?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (28 oktober 1997)

Deze zaak werpt zeer ingewikkelde kwesties op. Zij wordt momenteel nog steeds door de Commissie onderzocht en krijgt absolute voorrang. In gevallen zoals deze, moet een uitvoerig onderzoek naar de hele industriesector worden verricht. Na deze langdurige procedure moet ervoor gezorgd worden dat alle respondenten voldoende toegang hebben tot alle beschikbare relevante informatie. Alle respondenten hebben het recht om hun opmerkingen kenbaar te maken over deze informatie, die eveneens grondig onderzocht moet worden. In het betrokken geval zijn er zeven respondenten. De procedure is nu beëindigd en voor de derde week van november 1997 is een hoorzitting gepland met de respondenten. Tijdens het onderzoek, dient te Commissie ervoor te zorgen dat geen vertrouwelijke informatie wordt vrijgegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken partij. Pas nadat de hoorzitting heeft plaatsgehad, zal de Commissie kunnen mededelen of en wanneer zij een formeel besluit zal nemen.