Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2909/97 van Elly PLOOIJ-VAN GORSEL aan de Commissie. Acceptatie Eurocheques in Frankrijk

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2909/97 van Elly PLOOIJ-VAN GORSEL aan de Commissie. Acceptatie Eurocheques in Frankrijk

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2909/97 van Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) aan de Commissie (17 september 1997)

Betreft: Acceptatie Eurocheques in Frankrijk

1. Is het de Commissie bekend dat in Frankrijk geen enkele bank nog Eurocheques verzilvert?

2. Is de Commissie met mij van mening dat een Eurocheque een wettig betaalmiddel is in Europa op basis van bancaire afspraken?

3. Is de Commissie van mening dat Franse banken eenzijdig Europese bancaire afspraken schenden?

4. Kan de Commissie bevestigen dat dit concurrentievervalsend werkt in het bancaire verkeer in Europa?

5. Is de Commissie van mening dat deze handelwijze het vrije verkeer van personen belemmert en Europese burgers regelmatig in financiële problemen brengt omdat zij geen geld kunnen opnemen of niet kunnen betalen?

6. Wat denkt de Commissie hieraan te doen?

Antwoord van de heer Van Miert namens de Commissie (15 oktober 1997)

De wettelijke regeling met betrekking tot de acceptatie van internationale Eurocheques door Franse banken, is louter van conractuele aard. Deze regeling is vastgelegd in de zogenaamde "package deal¨ inzake de provisies, de vervaldagen en de centrale inning van uniforme Eurocheques uitgegeven in plaatselijke munt en inzake het openstellen van de niet-bancaire sector. Deze overeenkomst is bij de Commissie aangemeld krachtens artikel 4 van Verordening nr. 17 van de Raad van 6 februari 1962, de eerste uitvoeringsverordening bij de artikelen 85 en 86 van het Verdrag ((PB 13 van 21.2.1962. )). Volgens deze overeenkomst zijn banken die lid zijn van het internationale Eurocheque-systeem, niet verplicht Eurocheques te accepteren van een ingezetene van een derde land.

Volgens de gegevens waarover de Commissie beschikt, weigeren bepaalde banken Eurocheques te verzilveren. Dit geldt echter niet voor alle banken die actief zijn in Frankrijk. De banken die weigeren Eurocheques te verzilveren, lijken unilateraal te handelen en niet op basis van een overeenkomst of van onderling afgestemde gedragingen, welke in de werkingssfeer van artikel 85 van het EG-Verdrag vallen. Tenslotte moet beklemtoond worden dat bij de Eurocheques steeds een waarborgkaart hoort, waarmee eveneens contant geld afgehaald kan worden uit bankautomaten. Met Eurocheque-kaarten kunnen praktisch alle bankautomaten in Frankrijk worden gebruikt.