Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2001/97 van Glyn FORD aan de Commissie. Voedselhulp aan Noord-Korea

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2001/97 van Glyn FORD aan de Commissie. Voedselhulp aan Noord-Korea

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2001/97 van Glyn Ford (PSE) aan de Commissie (9 juni 1997)

Betreft: Voedselhulp aan Noord-Korea

Wat is het standpunt van de Commissie inzake het verlenen van voedselhulp aan Noord-Korea?

Antwoord van Sir Leon Brittan namens de Commissie (4 juli 1997)

Volgens het Wereldvoedselprogramma (WVP) van de Verenigde Naties en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is Noord-Korea een land met een groot structureel voedseltekort en beschikt het niet over de middelen om door invoer in de voedselbehoefte van de bevolking te voorzien. De ernst van de situatie werd door onafhankelijke deskundigen bevestigd die in maart namens de Commissie een bezoek brachten aan Noord-Korea.

Op 23 mei 1997 heeft de Commissie dan ook een aanzienlijk voedselhulpprogramma gelanceerd ter waarde van 46,3 miljoen ecu (ongeveer 155.000 ton) ten behoeve van de slachtoffers van de hongersnood. Van deze hoeveelheid is 65.000 ton voedselhulpproducten ter beschikking gesteld aan het WVP, nadat in april 1997 om 203.000 ton was gevraagd. De resterende voedselhulpproducten (90.000 ton) zullen direct door de Commissie aan Noord-Korea worden geleverd, waar ze verder behandeld zullen worden door het WVP. Op de distributie wordt toezicht gehouden door een onafhankelijk team technische bijstand dat door de Gemeenschap wordt gefinancierd. De Commissie werkt tevens aan een afzonderlijk voedselprogramma voor kinderen in samenwerking met het kinderfonds van de Verenigde Naties; ook wordt gewerkt aan ondersteuning van de gezondheidszorg. Voorafgaand aan dit besluit had de Commissie sinds 1995 reeds bijna 10 miljoen ecu toegekend voor humanitaire hulp en voedselhulp.

Het nu gelanceerde hulpprogramma is door de Commissie opgezet op puur humanitaire gronden en wordt uitgevoerd via multilaterale bureaus en NGO's.