Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2469/97 van Leonie van BLADEL aan de Commissie. Misbruik subsidie PHARE-programma door Slowakije

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2469/97 van Leonie van BLADEL aan de Commissie. Misbruik subsidie PHARE-programma door Slowakije

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2469/97 van Leonie van BLADEL aan de Commissie. Misbruik subsidie PHARE-programma door Slowakije

Publicatieblad Nr. C 076 van 11/03/1998 blz. 0114


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2469/97 van Leonie van Bladel (UPE) aan de Commissie (16 juli 1997)

Betreft: Misbruik subsidie PHARE-programma door Slowakije

Heeft de Commissie nagedacht hoe zij in de toekomst kan voorkomen dat subsidie uit het PHARE-programma misbruikt wordt voor het publiceren van xenophobe opvattingen, zoals is gebeurd in Slowakije met de publicatie van een geschiedenisboek voor de basisscholen?

Antwoord van de heer Van den Broek namens de Commissie (5 september 1997)

In het kader van het Phare-programma "Onderwijsvernieuwing¨ werd aan de Slovaakse Republiek financiering verstrekt voor het drukken van een geschiedenisboek voor het gebruik op scholen. Bij haar goedkeuring van de financiering van het boek (80.000 ecu), dat werd gekenschetst als een chronologische beschrijving van historische gebeurtenissen die kan worden gebruikt als aanvullende ondersteuning bij het onderricht, verliet de Commissie zich op drie schriftelijke aanbevelingen van historici - allen van Slovaakse origine - die onderwijs geven in Canada, Duitsland en de Slowaakse Republiek. Toen de Commissie erop werd gewezen dat het boek een beledigende inhoud van antisemitische aard had, dat ook de maatregelen van het regime van Tiso bleek te rechtvaardigen, nam zij onmiddellijk stappen en werd het boek uit de markt genomen.

De Commissie is niet voornemens om in de toekomst onderwijsprogramma's, zoals het programma onderwijsvernieuwing in Slovakije te financieren. Soortgelijke programma's in andere Midden- en Oosteuropese landen werden in 1996 beëindigd.