Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 912/97 van Karl HABSBURG-LOTHRINGEN aan de Commissie. De aanduiding Macedonië op de landkaart en"De Europese Unie"

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 912/97 van Karl HABSBURG-LOTHRINGEN aan de Commissie. De aanduiding Macedonië op de landkaart en"De Europese Unie"

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 912/97 van Karl HABSBURG-LOTHRINGEN aan de Commissie. De aanduiding Macedonië op de landkaart en"De Europese Unie"

Publicatieblad Nr. C 373 van 09/12/1997 blz. 0038


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0912/97 van Karl Habsburg-Lothringen (PPE) aan de Commissie (12 maart 1997)

Betreft: De aanduiding Macedonië op de landkaart en¨De Europese Unie¨

In de hal van het IPE3-gebouw en op andere distributieplaatsen van de Europese Unie is een landkaart van de EU, bewerkt door DG X van de Commissie, beschikbaar.

De meeste buurlanden van de EU worden als zodanig gedefinieerd, met uitzondering van Macedonië.

Waarom wordt de naam van deze jonge, opkomende democratie niet in dezelfde vette letters gedrukt die voor de andere staten worden gebruikt, zodat de indruk wordt gewekt dat het niet om een soevereine staat gaat?

Antwoord van de heer Oreja namens de Commissie (15 mei 1997)

De Commissie gebruikt de voorlopige benaming "Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië¨ (FYROM), die sinds 1992 bij de Verenigde Naties wordt gebruikt. Onder deze naam onderhoudt de Gemeenschap sinds eind 1995 diplomatieke betrekkingen met dit land.

Om cartografische redenen - om te voorkomen dat de namen de grenzen overschrijden en omdat de naam van de FYROM in zowel het Latijnse als het cyrillische schrift moest worden vermeld - was het noodzakelijk kleinere letters te gebruiken.