Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2799/96 van Sebastiano MUSUMECI aan de Commissie. Fraude op Sicilië ten nadele van de Europese Unie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2799/96 van Sebastiano MUSUMECI aan de Commissie. Fraude op Sicilië ten nadele van de Europese Unie

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2799/96 van Sebastiano Musumeci (NI) aan de Commissie (25 oktober 1996)

Betreft: Fraude op Sicilië ten nadele van de Europese Unie

Onlangs ontdekten de Italiaanse instanties (Antifraudedienst van het douanekantoor te Bozen) voor de zoveelste keer een geval van oplichterij - gepleegd in de periode van oktober tot december 1995 - ten nadele van de Europese Unie voor een grote hoeveelheid suiker met bestemming Malta en gelost op Sicilië voor het vervalsen van wijn.

De schuldigen hadden op onrechtmatige wijze geprofiteerd van meer dan 500 mln lire aan communautaire steun.

Kan de Commissie mededelen welke concrete maatregelen zij denkt te treffen ter bestrijding van fraude, om herhaling te voorkomen van zo ernstige voorvallen die de illegale activiteiten van ware misdaadorganisaties in de hand werken?

Antwoord van mevrouw Gradin namens de Commissie (12 december 1996)

De Commissie startte zelf het onderzoek terzake toen zij in mei 1995 een mogelijke fraude met suikerexport naar Malta vermoedde. De delegatie van de Commissie op Malta bevestigde de verschillen tussen de uitvoer uit Italië en de invoer in Malta. Uit contacten met de Italiaanse overheid bleek dat in 1995 twee Italiaanse bedrijven suikerexport naar Malta simuleerden. Tot nog toe bleek uit het onderzoek dat meer dan 480 ton suiker, waarvan werd beweerd dat hij was uitgevoerd, op onregelmatige wijze op de Siciliaanse markt werd gebracht. Er waren aanwijzingen dat ook een Duits bedrijf in verband met deze geveinsde suikerexport uitvoerrestituties had ontvangen. Het is niet bewezen dat deze suiker voor het vervalsen van wijn werd gebruikt. Het onderzoek wordt met actieve steun van de Commissie voortgezet.

De Commissie zal de resultaten van dit onderzoek zorgvuldig analyseren om te bepalen welke verdere maatregelen moeten worden genomen.

Het beleid van de Commissie inzake fraudebestrijding en haar prioritaire maatregelen terzake worden uiteengezet in haar jaarlijks werkprogramma fraudebestrijding 1996 ((COM(96)17 def. )).