Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2162/96 van Miguel ARIAS CAÑETE aan de Commissie. Controle op het uit de markt nemen van groenten en fruit in Italië

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2162/96 van Miguel ARIAS CAÑETE aan de Commissie. Controle op het uit de markt nemen van groenten en fruit in Italië

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2162/96 van Miguel Arias Cañete (PPE) aan de Commissie (2 augustus 1996)

Betreft: Controle op het uit de markt nemen van groenten en fruit in Italië

De accountants van de Rekenkamer hebben volgens de mededelingen van deze instelling in haar jaarverslag over het begrotingsjaar 1994 onregelmatigheden ontdekt wat betreft de stiptheid bij het uit de markt nemen van groenten en fruit in Italië, hetgeen twijfels oproept over de striktheid van de Italiaanse overheid bij de tenuitvoerlegging van de kwaliteitscontroles.

Kan de Commissie, gezien haar antwoord aan de Rekenkamer dat haar inspecteurs een nauwgezet onderzoek zullen instellen naar deze feiten, meedelen wat de resultaten van dit onderzoek zijn geweest en welke financiële gevolgen deze hebben gehad?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (25 september 1996)

In haar verslag van 1994 heeft de Rekenkamer inderdaad haar twijfels uitgedrukt over de deugdelijkheid van de kwaliteitscontroles die door de Italiaanse overheid worden uitgevoerd.

De Rekenkamer heeft niet gesteld dat financiële compensaties voor het uit de markt nemen van de betrokken produkten ten onrechte zijn betaald.

De Commissie zal echter tijdens de in Italië uit te voeren audits, met betrekking tot het uit de markt nemen van groenten en fruit, rekening houden met de opmerkingen van de Rekenkamer en in het kader van de goedkeuring van de rekeningen over het begrotingsjaar 1994 aan de uitkomsten de nodige financiële consequenties verbinden.