Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1822/96 van José APOLINÁRIO aan de Commissie. Informatie over MOP 3

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1822/96 van José APOLINÁRIO aan de Commissie. Informatie over MOP 3

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1822/96 van José Apolinário (PSE) aan de Commissie (5 juli 1996)

Betreft: Informatie over MOP 3

Kan de Commissie voor iedere lid-staat een kort overzicht geven van de doelstellingen van de vlootinkrimping in het kader van het MOP 3, per jaar en in totaal, teneinde na te gaan in hoeverre iedere lid-staat zijn vlootomvang heeft teruggebracht (aantal vaartuigen, BRT en vermogen)?

Antwoord van mevrouw Bonino namens de Commissie (25 juli 1996)

Het geachte Parlementslid wordt verzocht de jaarlijkse verslagen te raadplegen die aan het Parlement zijn uitgebracht over de voortgang van de meerjarige oriëntatieprogramma's (MOP's) voor de vissersvloten. Daarin verstrekt de Commissie alle nodige bijzonderheden over de stand van zaken in elke Lid-Staat wat het betrokken MOP betreft. In de reeds uitgebrachte verslagen is de situatie per eind 1993 ((COM(94)208 def. )), 1994 ((COM(95)463 def. )) en 1995 ((COM(96)305 def. )) beschreven.