Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1356/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Europese subsidies aan verenigingen, NGO's en andere organisaties

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1356/96 van Jean-Yves LE GALLOU aan de Commissie. Europese subsidies aan verenigingen, NGO's en andere organisaties

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1356/96 van Jean-Yves Le Gallou (NI) aan de Commissie (3 juni 1996)

Betreft: Europese subsidies aan verenigingen, NGO's en andere organisaties

Kan de Commissie de volledige lijst van verenigingen, NGO's en andere organisaties meedelen die Europese subsidies gekregen hebben op grond van begrotingslijn B7-5032 ("rol van de vrouw in de ontwikkeling¨), en het juiste bedrag van de subsidies voor het laatste afgesloten begrotingsjaar?

Antwoord van de heer Pinheiro namens de Commissie (17 juni 1996)

Met begrotingslijn B7-5051 (begroting 1995) "Rol van de vrouw in het ontwikkelingsproces¨ wordt in het algemeen beoogd om meer inzicht te geven en technische bijstand te verlenen, opdat er in de beleidslijnen, programma's en projecten voor de ontwikkelingssamenwerking naar behoren rekening wordt gehouden met de gender-problematiek. Deze algemene doelstelling is ook terug te vinden in de mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het Parlement inzake het integreren van de gender-problematiek in de ontwikkelingssamenwerking ((doc. COM(95) 423 def)), en in de resolutie van de Raad van 20 december 1995, waarin erop wordt gewezen dat bij alle ontwikkelingssteunmaatregelen rekening moet worden gehouden met de verschillen tussen de rollen van vrouwen en mannen en de situaties waarin vrouwen en mannen verkeren (mainstreaming), en ervoor dient te worden gezorgd dat zowel vrouwen als mannen op gelijke voet aan de ontwikkelingssamenwerking kunnen deelnemen en daarvan profiteren.

De in 1995 met middelen van deze begrotingslijn gefinancierde acties beantwoorden dus bij voorrang aan dit doel. Voorts werd er ook een aantal bijzonder belangrijke of strategische acties gefinancierd, met name in verband met de voorbereiding en de follow-up van de Conferentie van Beijing.

Die acties zijn:

- NGO "Wide¨: follow-up van de Conferentie van Beijing - financiering van acties van betekenis, ingediend door verscheidene niet-gouvernementele organisaties (NGO) uit de ACS-landen (70 projecten) - Bedrag: 475.800 ecu;

- NGO "Cenafod¨ (Guinee Conakry): steun voor de oprichting van de interprojectgroep gender en ontwikkeling (GIGED) voor technische ondersteuning en follow-up van de opneming van de gender-problematiek in de ontwikkelingssteunmaatregelen van de Gemeenschap in Guinee Conakry - Bedrag: 30.994 ecu;

- Ministerie van het gezin en van de bevordering van de positie van de vrouw in Rwanda: ondersteuning van het project voor de wettelijke herziening en de juridische bijstand voor vrouwen en kinderen in Rwanda - Bedrag: 157.845 ecu;

- NGO "Centro de la Mujer Flora Tristán¨, Peru: steun voor de deelname van de NGO's uit Latijns-Amerika aan het voorbereidingsproces van de Conferentie van Beijing - Bedrag: 146.227 ecu;

- NGO "Profound¨ (Nederland): modelproject ter versterking van de Unie van Vietnamese vrouwen - Bedrag: 64.708 ecu;

- "Centro de Estudios de la Mujer¨ (Buenos Aires): studie inzake het geven van meer inzicht aan de ontwikkelingsbeleidsmakers in de behoeften van jonge vrouwen - Bedrag: 75.575 ecu;

- "Instituto Brasileiro de Administraçao Municipal¨: reeksen publikaties over gender-vraagstukken bij gemeenteraadsbeleid - Bedrag: 41.279 ecu

- "Prodemu/Escuela de la Mujer¨, Chili: regionale ontmoetingen van leidinggevende vrouwen - Bedrag: 99.565 ecu;

- "Ain o Unnayan Sangstha¨ (Bangladesh): inzicht en opleiding van NGO's in de rechten van de vrouw - Bedrag: 135.750 ecu;

- "Unifem¨: ondersteuning van de regionale follow-up van Beijing (Midden-Oosten) - Bedrag: 267.650 ecu.