Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 419/96 van Yannos KRANIDIOTIS aan dee Raad. Provocatieve acties van Turkije in de Egeïsche Zee

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 419/96 van Yannos KRANIDIOTIS aan dee Raad. Provocatieve acties van Turkije in de Egeïsche Zee

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0419/96 van Yannos Kranidiotis (PSE) aan de Raad (29 februari 1996)

Betreft: Provocatieve acties van Turkije in de Egeïsche Zee

Het kleine eilandje Imia behoort tot het Griekse grondgebied en met name tot de eilandengroep van de Dodekanesos; dit vindt zijn rechtsgrond in de overeenkomst tussen Italië en Turkije van 1932 en het Verdrag van Parijs van 1947, toen de Dodekanesos aan Griekenland werd overgedragen.

De Turkse regering echter eist in het kader van haar permanente beleid om de status van de Egeïsche Zee in twijfel te trekken, met acties van haar kant het eilandje Imia op. De Griekse regering heeft bij de Turken geprotesteerd en de Raad van Ministers van de EU ter zake geïnformeerd.

Wat denkt de Raad te ondernemen om de soevereine rechten van een lid-staat van de EU te steunen?

Gecombineerd antwoord op schriftelijke vragen E-0419/96 en E-0420/96 (25 juni 1996)

De Raad (Algemene Zaken) heeft de situatie die zich in februari in de Egeïsche Zee heeft voorgedaan behandeld en zijn bezorgdheid uitgesproken over de jongste ontwikkelingen die de gehele Unie aangaan en raken aan haar betrekkingen met Turkije.

Het Voorzitterschap van de Raad deed een beroep op de partijen om zich terughoudend te blijven opstellen en af te zien van elke actie die de spanning kan vergroten en van elk wapenvertoon.

Het Voorzitterschap van de Raad moedigde Griekenland en Turkije ook aan onderling een mechanisme voor crisispreventie in te stellen en is van mening dat het geschil en de territoriale aanspraken uitsluitend langs juridische weg, b.v. via het Internationaal Gerechtshof, moeten worden opgelost.