Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3041/96 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Netwerk van pederasten op INTERNET

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3041/96 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Netwerk van pederasten op INTERNET

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3041/96 van Nikitas KAKLAMANIS aan de Commissie. Netwerk van pederasten op INTERNET

Publicatieblad Nr. C 091 van 20/03/1997 blz. 0064


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3041/96 van Nikitas Kaklamanis (UPE) aan de Commissie (18 november 1996)

Betreft: Netwerk van pederasten op INTERNET

Bij de opschudding die is ontstaan over het netwerk van pederasten is ook aan het licht gekomen dat INTERNET wordt gebruikt voor de doelstellingen van de misdadige figuren die zich bezighouden met het pederastie-circuit. Naar verluidt zijn er op INTERNET vaak advertenties te zien die op laag bij de grondse manier kinderen uit de hele wereld aanbieden aan de klanten die daar belangstelling voor hebben en toegang tot het netwerk bezitten.

Kan de Commissie meedelen, gezien haar plicht tot sociaal meegevoel met de slachtoffers en kandidaat-slachtoffers van dit verwerpelijk circuit:

1. of zij maatregelen denkt te nemen, en zo ja welke, voor de uitroeiing van deze netwerken en de exemplarische bestraffing van degenen die leven van de ellende van anderen;

2. of zij het zinvol acht met deelname van de EU te komen tot de oprichting van een paneuropees bureau voor de opsporing van vermiste kinderen?

Antwoord van de heer Bangemann namens de Commissie (7 januari 1997)

De Commissie deelt de afschuw van de geachte afgevaardigde met betrekking tot het sexueel misbruik van kinderen en is het ermee eens dat actie moet worden ondernomen om het gebruik van het Internet ten behoeve van dergelijke activiteiten te bestrijden.

Er moet echter op worden gewezen dat dergelijk abnormaal gebruik van het Internet ten behoeve van pedofilie slechts een marginale rol speelt ten opzichte van het normale gebruik, en dat het Internet niet de enige (en zelfs niet de belangrijkste) manier is waarop criminelen met pedofilie verband houdende activiteiten uitvoeren.

Wat betreft specifieke actie met betrekking tot het Internet, heeft de Commissie onlangs twee elkaar aanvullende documenten goedgekeurd die voorzien in een grote hoeveelheid gedetailleerde informatie die relevant is voor de vraag van de geachte afgevaardigde, namelijk een mededeling betreffende illegale en schadelijke inhoud op het Internet ((COM(96) 487 def. )) en een groenboek betreffende de bescherming van minderjarigen en van de menselijke waardigheid in audiovisuele en informatiediensten ((COM(96) 483 def. )).

In het verslag van de werkgroep illegale en schadelijke inhoud op het Internet (bestaande uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten, industrie en gebruikers) aan de Raad van 28 november 1996 wordt een aantal aanbevelingen gedaan, met inbegrip van maatregelen voor politie- en gerechtelijke samenwerking. De Commissie bestudeert de mogelijkheid van andere stappen tegen pedofilie en sexueel misbruik van kinderen en gaat in dat kader samen met de Lid-Staten na hoe op Europees niveau beter kan worden samengewerkt bij de opsporing van vermiste kinderen. De Commissie moet er echter op wijzen dat zij niet bevoegd is op het gebied van de politiesamenwerking.