Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2991/96 van Iñigo MÉNDEZ DE VIGO aan de Commissie. Herstructurering van de visserijsector

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2991/96 van Iñigo MÉNDEZ DE VIGO aan de Commissie. Herstructurering van de visserijsector

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2991/96 van Iñigo MÉNDEZ DE VIGO aan de Commissie. Herstructurering van de visserijsector

Publicatieblad Nr. C 096 van 24/03/1997 blz. 0046


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2991/96 van Iñigo Méndez de Vigo (PPE) aan de Commissie (8 november 1996)

Betreft: Herstructurering van de visserijsector

Tijdens de onderhandelingen over de herstructurering van de Europese visserijvloot voor de periode 1997-2000 is onlangs duidelijk geworden dat de Britse regering een politiek verband legt tussen deze onderhandelingen en de discussies in het kader van de Intergouvernementele Conferentie (IGC).

Hoe denkt de Commissie op dit Britse voorbehoud te reageren?

Antwoord van Mevrouw Bonino namens de Commissie (19 december 1996)

Het Verenigd Koninkrijk legt een politiek verband tussen het programma voor de herstructurering van de Europese vissersvloot in de periode 1997-2002 ((PB C 259 van 6.9.1996. )) en het probleem van de "quota hopping¨, dat door het Verenigd Koninkrijk aan de orde wordt gesteld in het kader van de intergouvernementele conferentie.

Wat door de regering van het Verenigd Koninkrijk "quota hopping¨ wordt genoemd, is een gevolg van de toepassing van de grondregels van het EG-Verdrag betreffende het vrije verkeer van goederen, personen, kapitalen en diensten in de visserijsector. Het Hof van Justitie heeft meermaals de wettigheid bevestigd van een handeling waarbij een op het gebied van de visserij werkzaam communautair bedrijf zich vestigt op het grondgebied van een andere Lid-Staat dan die van oorsprong.