Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1720/96 van Stelios ARGYROS aan de Commissie. Communautaire bestekken voor steunverlening aan Griekenland - De bestedingsgraad van de middelen voor het Subprogramma cultuur

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1720/96 van Stelios ARGYROS aan de Commissie. Communautaire bestekken voor steunverlening aan Griekenland - De bestedingsgraad van de middelen voor het Subprogramma cultuur

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1720/96 van Stelios ARGYROS aan de Commissie. Communautaire bestekken voor steunverlening aan Griekenland - De bestedingsgraad van de middelen voor het Subprogramma cultuur

Publicatieblad Nr. C 365 van 04/12/1996 blz. 0022


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1720/96 van Stelios Argyros (PPE) aan de Commissie (25 juni 1996)

Betreft: Communautaire bestekken voor steunverlening aan Griekenland - De bestedingsgraad van de middelen voor het Subprogramma cultuur

In het kader van het communautaire bestek voor steunverlening aan Griekenland voor de periode 22 november 1994 - 31 december 1999 besloot de EG-Commissie tot openbare uitgaven ter hoogte van 271.334.000 ecu, waarvan 112.033.000 ecu steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Heeft de Commissie voor de verschillende voorgestelde maatregelen geëvalueerd of het mogelijk is de desbetreffende kredieten in de nog resterende drie jaar te besteden? Bestaan er contractuele verplichtingen ten aanzien van de uitgaven van privaatrechtelijke rechtspersonen welke uit het subprogramma gefinancierd worden in verband met de bestemming van de kredieten en de functionele behoeften bij de de voltooiïng van de projecten?

Antwoord van mevrouw Wulf-Mathies namens de Commissie (2 augustus 1996)

Het operationele programma Toerisme-Cultuur is in november 1995 goedgekeurd. Aangezien het Comité van toezicht voor het OP nog niet is bijeengekomen, beschikt de Commissie momenteel niet over officiële gegevens inzake het bestedingspercentage van de middelen voor de verschillende betrokken maatregelen.

De Commissie acht het mogelijk dat de voor het subprogramma Cultuur toegewezen kredieten volledig worden opgenomen als de betrokken administratieve procedures doeltreffend worden toegepast.

Het is evident dat de uitvoerders de communautaire kredieten uitsluitend voor gecofinancierde projecten mogen gebruiken en er moeten voor zorgen dat de projecten, na voltooiing, functioneren.