Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 958/96 van Christine ODDY aan dee Raad. Elektronische telecommunicatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 958/96 van Christine ODDY aan dee Raad. Elektronische telecommunicatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 958/96 van Christine ODDY aan dee Raad. Elektronische telecommunicatie

Publicatieblad Nr. C 356 van 25/11/1996 blz. 0009


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0958/96 van Christine Oddy (PSE) aan de Raad (29 april 1996)

Betreft: Elektronische telecommunicatie

Welke regeling heeft de Britse regering getroffen met andere Europese regeringen waardoor de Royal Air Force (RAF) elektronische communicatie van Europa kan opvangen? Kan de RAF commerciële of andere soorten opgevangen informatie uitwisselen met de United States National Security Agency?

Antwoord (14 oktober 1996)

Regelingen zoals die waarop de Geachte Afgevaardigde doelt, zijn een aangelegnheid van de afzonderlijke Lid-Staten.