Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 957/96 van James PROVAN aan de Commissie. Financiële compensatie voor de vleesexporteurs van het VK

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 957/96 van James PROVAN aan de Commissie. Financiële compensatie voor de vleesexporteurs van het VK

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 957/96 van James PROVAN aan de Commissie. Financiële compensatie voor de vleesexporteurs van het VK

Publicatieblad Nr. C 280 van 25/09/1996 blz. 0108


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0957/96 van James Provan (PPE) aan de Commissie (26 april 1996)

Betreft: Financiële compensatie voor de vleesexporteurs van het VK

Kan de Commissie, gezien het feit dat het verbod van de Commissie op de uitvoer van Engels rundvlees duizenden containers met rundvlees die reeds onderweg waren en een gemiddelde waarde hebben van £ 25-30.000 per container, heeft doen stranden, mededelen of zij aanspraken van Engelse vleesexporteurs op financiële compensatie voor het verlies van deze containers met rundvlees die volledig legaal werden geëxporteerd op het ogenblik dat zij het Verenigd Koninkrijk verlieten, in overweging kan nemen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie (13 mei 1996)

Bij Beschikking 96/239/EG van 27 maart 1996 inzake spoedmaatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie (BSE) ((PB L 78 van 28.3.1996. )) is de uitvoer van rundvlees uit het Verenigd Koninkrijk naar derde landen verboden. De Commissie heeft verscheidene maatregelen voorgesteld om het ten gevolge van BSE door exporteurs uit de Gemeenschap geleden nadeel te beperken. Voor uitvoertransacties die nog niet volledig waren uitgevoerd, is besloten de geldigheidsduur van de uitvoervergunningen te verlengen en de marktdeelnemers vrij te stellen van de verplichtingen die zij hadden aangegaan. De exporteur moet alle vooraf betaalde restituties terugbetalen en de zekerheden met betrekking tot de transacties moeten worden vrijgegeven.

De Commissie is zich bewust van de moeilijkheden voor exporteurs uit de Gemeenschap en volgt de situatie op de voet.