Home

Zaak T-160/22: Beroep ingesteld op 25 maart 2022 — 1906 Collins/EUIPO — Peace United (bâoli BEACH)

Zaak T-160/22: Beroep ingesteld op 25 maart 2022 — 1906 Collins/EUIPO — Peace United (bâoli BEACH)

23.5.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 207/47


Beroep ingesteld op 25 maart 2022 — 1906 Collins/EUIPO — Peace United (bâoli BEACH)

(Zaak T-160/22)

(2022/C 207/62)

Taal van het verzoekschrift: Frans

Partijen

Verzoekende partij: 1906 Collins LLC (Miami, Florida, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: C. Mateu, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Peace United Ltd (Londen, Verenigd Koninkrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: Uniebeeldmerk bâoli BEACH — Uniemerk nr. 16 552 333

Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 20 januari 2022 in zaak R 223/2021-2

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de bestreden beslissing te vernietigen;

Uniebeeldmerk bâoli BEACH nr. 16 552 333 nietig te verklaren op grond van artikel 59, lid 1, onder b), van verordening (EU) [2017/1001];

merk nr. 16 552 333 vanaf de datum van indiening ervan nietig te verklaren;

de vennootschap Peace United overeenkomstig artikel 134, lid 1, en artikel 190 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht te veroordelen tot terugbetaling van de belastingen en kosten die 1906 COLLINS in de onderhavige procedure heeft gedragen, met inbegrip van de kosten waarover de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep van het EUIPO uitspraak hebben gedaan.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 95, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 94, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 59, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.