Home

Zaak T-220/21: Beroep ingesteld op 23 april 2021 — Thomas Henry/EUIPO (Spicy Ginger)

Zaak T-220/21: Beroep ingesteld op 23 april 2021 — Thomas Henry/EUIPO (Spicy Ginger)

7.6.2021

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 217/69


Beroep ingesteld op 23 april 2021 — Thomas Henry/EUIPO (Spicy Ginger)

(Zaak T-220/21)

(2021/C 217/87)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Thomas Henry GmbH (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordigers: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: aanvraag voor Uniewoordmerk Spicy Ginger — inschrijvingsaanvraag nr. 18 093 014

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 12 februari 2021 in zaak R 435/2020-1

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 7, lid 1, onder c), juncto artikel 7, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 7, lid 1, onder b), juncto artikel 7, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.