Home

Zaak T-98/20: Beroep ingesteld op 20 februari 2020 — Biochange Group/EUIPO — Laubender (medical beauty research)

Zaak T-98/20: Beroep ingesteld op 20 februari 2020 — Biochange Group/EUIPO — Laubender (medical beauty research)

6.4.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 114/18


Beroep ingesteld op 20 februari 2020 — Biochange Group/EUIPO — Laubender (medical beauty research)

(Zaak T-98/20)

(2020/C 114/20)

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Biochange Group GmbH (Bad Schlema, Duitsland) (vertegenwoordiger: C. König, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Laubender GmbH (Wenen, Oostenrijk)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: Uniewoordmerk medical beauty research — Uniemerk nr. 4 215 935

Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 8 november 2019 in zaak R 114/2019-2

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing van het EUIPO en Laubender Gmbh, mocht zij in deze zaak interveniëren, in de kosten van deze procedure en van de beroepsprocedure.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van artikel 95, lid 1, derde volzin, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad.